آرشیو مطالب : مهاجرت


اجاره انبارارزان در تهران

اجاره انبارارزان در تهران
بررسی های جدید نشان می دهد؛

انقراض یك سوم گیاهان و حیوانات جهان تا سال۲۰۷۰

انقراض یك سوم گیاهان و حیوانات جهان تا سال۲۰۷۰

دولت ترامپ نمونه دی ان ای پناهجویان را جمع آوری می كند

دولت ترامپ نمونه دی ان ای پناهجویان را جمع آوری می كند
برنده نوبل فیزیك ۲۰۱۹:

انسان هیچ گاه به سیاره خارج از منظومه شمسی مهاجرت نمی كند

انسان هیچ گاه به سیاره خارج از منظومه شمسی مهاجرت نمی كند

گرمایش زمین سیبری را قابل سكونت می كند

گرمایش زمین سیبری را قابل سكونت می كند

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام

تحلیل دی ان ای ظاهر یك زن ۴۲۵۰ ساله را نشان داد

تحلیل دی ان ای ظاهر یك زن ۴۲۵۰ ساله را نشان داد

اقامت گرجستان

اقامت گرجستان

ویزای شینگن و تعیین وقت سفارت ایتالیا

ویزای شینگن و تعیین وقت سفارت ایتالیا
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است