مطالب دانشگاه فارسی


شروع ثبت نام ازدواج دانشجویی دانشگاه جامع علمی كاربردی

شروع ثبت نام ازدواج دانشجویی دانشگاه جامع علمی كاربردی
رییس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی:

طرح های نوآور بسته بندی عناب حمایت می شود

طرح های نوآور بسته بندی عناب حمایت می شود

گیت فروشگاهی ایرانی یا خارجی ؟

گیت فروشگاهی ایرانی یا خارجی ؟

سامانه های اخطار سریع مهم ترین ابزار كاهش شدت خسارات زلزله

سامانه های اخطار سریع مهم ترین ابزار كاهش شدت خسارات زلزله

ثبت تبلیغات اینترنتی

ثبت تبلیغات اینترنتی
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها:

سند ملی ازدواج دانشگاهیان در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید

سند ملی ازدواج دانشگاهیان در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید
مدیر سلامت دانشگاه تربیت مدرس؛

عدم صدور مجوز جدید برای اسكان دانشجویان متقاضی

عدم صدور مجوز جدید برای اسكان دانشجویان متقاضی
به دلیل وضعیت قرمز استان تهران؛

اسكان خوابگاهی دانشجویان دانشگاه الزهرا در تابستان 1400 كنسل شد

اسكان خوابگاهی دانشجویان دانشگاه الزهرا در تابستان 1400 كنسل شد

معرفی مجموعه مبلمان رویال

معرفی مجموعه مبلمان رویال
یك مقام مسئول دانشگاه خبر داد؛

اسكان دانشجویان دانشگاه آزاد در خوابگاه ها در مهر ۱۴۰۰

اسكان دانشجویان دانشگاه آزاد در خوابگاه ها در مهر ۱۴۰۰
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است