رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی؛

دانشجویان در تصمیم سازی حوزه های مختلف دانشگاه كمك كنند

دانشجویان در تصمیم سازی حوزه های مختلف دانشگاه كمك كنند

دانشگاه فارسی: رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی اظهار داشت: باید در تصمیم سازی های حوزه آموزش، فرهنگی، ورزشی و رفاهی از دانشجویان كمك گرفت.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، دكتر محمد آقاجانی در دیدار با نمایندگان تشكل های دانشجویی این دانشگاه ضمن تبیین اولویت های دانشگاه در فضای دانشجویی بر تداوم این فعالیت ها تاكید كرد و خواهان نگاه عمیق دانشجویان به مسائل جاری دانشگاه شد. آقاجانی تصریح كرد: اندیشه سیال، روح لطیف و پرجنب و جوش و عدالت طلبی دانشجو برای سیستم های اداری و تشكیلاتی می تواند محرك خوبی باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی بر توجه ویژه دانشجویان و بخصوص تشكل ها به چهار بعد آموزشی، رفاهی، فرهنگی، و سیاسی اجتماعی تاكید كرد و اظهار داشت: مطالبات و انتظارات دانشجویان در این چهار حوزه باید با دقت نظر و جدیت پیگیری شود. وی اضافه كرد: فعالیت های دانشجویی ۴ منظر دارد؛ یكی توجه ویژه به آموزش و فعالیت های این حوزه است؛ یعنی كیفیت آموزش همیشه باید دغدغه و مطالبه اصلی دانشجویان باشد. آقاجانی در مورد مسائل رفاهی تصریح كرد: دانشجو نیازها و انتظاراتی دارد كه بعنوان مطالبه باید پیگیری شود. منظر دیگر، مسائل فرهنگی و همینطور توجه به ورزش است كه باید بعنوان بعد دیگر زندگی دانشجو مدنظر قرار گیرد و وجه چهارم فعالیت های سیاسی اجتماعی است. رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی اظهار داشت: دانشجویی به معنای واقعی فعال است كه به تمامی این مباحث بپردازد و مجموع تشكل ها باید بتوانند این چهار وجه را مورد توجه قرار دهند تا به ابعاد دانشگاه و دانشجو به معنای واقعی كلمه پرداخته شود كه الحمدلله در دانشگاه ما به نظر می رسد تشكل ها در این زمینه ها فعالیت مناسبی دارند. وی ادامه داد: دانشگاه ها باید دانشجو را برای زندگی فردا و مسئولیت های بزرگ علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه آماده كنند. اشخاصی كه در زندگی خود به ابعاد مختلف شخصیتی توجه می كنند، انسان های جذابی برای ارتباط، همنشینی و گفت وگو هستند. آقاجانی تصریح كرد: بنابراین از دانشجویان می خواهم برای افزایش ظرفیت های وجودی و مختلف شخصیت دانشجو كار كنند، خوب مطالعه و تحقیق كنند و در محضر اساتید، علوم مختلف را كسب كرده و سپس نقد كنند چون كه صحبت های ما باید در شأن دانشجو و دانشگاه باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه دانشگاه محلی برای عمیق اندیشیدن است، تصریح كرد: دانشجو باید ژرف اندیش باشد. به نظر من یكی از تهدیدات بزرگ امروز دانشگاه ها، سطحی نگری است. دانشگاه جای عوام پسندی و قشری گری نیست، البته دانشجو باید آزاد فكر كند و فرصت آزاداندیشی را برای او فراهم نمود. وی اضافه كرد: اگر این بعد تقویت و به آن تخصصی فكر شود و همینطور از اهل فن هم در این ارتباط دعوت شود، به ژرف اندیشی كمك می نماید. اگر به مسائل یك سویه نگاه نماییم عمق تفكر ما كوچك تر می گردد. در حالیكه تضارب آرا سبب اندیشیدن بصورت جدی و عمیق می گردد. آقاجانی با اشاره به اینكه دانشجو باید دردمند باشد و درد جامعه درد او باشد، اضافه كرد: محرك دانشجو باید درد مردم باشد. دانشجو، به خصوص محصل حوزه سلامت، باید فكر كند، استدلال كند، حرف بزند و پیگیری كند. طبیب، پرستار، دندانپزشك، داروساز و دانشجوی پیراپزشكی كه مقرر است در آینده برای مردم كار كند، باید از الان درد مردم و نیاز جامعه دغدغه اش باشد و سرلوحه افكار خود قرار دهد. وی ادامه داد: باید توجه نماییم كه درد مردم از رفاه ما واجب تر است، باید درد مردم دغدغه همه ما باشد تا انسان را وادار به مطالعه، پیگیری و دست به قلم كند. اگر دانشگاهیان، دردمند درد مردم باشند، آنوقت دانشگاه به معنای واقعی كاركرد خویش را انجام داده است. رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به وضعیت سیستم بهداشت و درمان در سالهای گذشته، بیان كرد: سالها بود كه بخش زیادی از جامعه ما به علت فقر از خدمات پزشكی محروم بودند كه با اجرای طرح تحول سلامت بخش عمده ای از آن مرتفع شد. همین الان هم كاملاً بدون مشكل نیستند، سه دهك جامعه ما حدودا از اغلب خدمات پزشكی محروم بودند و الان هم سه دهك جامعه ما از اغلب خدمات دندانپزشكی محرومند و این ها است كه باید درد دانشجویان گروه پزشكی باشد. وی با اشاره به اینكه دانشجو باید تمام دغدغه اش تحت پوشش قرار دادن خدمات پزشكی این سه دهك باشد، اظهار داشت: دردمندی و حس مسئولیت و انجام تكلیف در قبال خالق و مردم باید در دانشجویان رشد پیدا كند. آقاجانی اضافه كرد: مبحث دیگر این است كه فرصت بوجود آمده در این دولت، فرصت ویژه ای برای رشد و تعالی دانشجو و دانشگاه است تا بتوانند آزادانه به بیان نقطه نظراتشان بپردازند. زیرا دیدگاه ها فرهنگی و نزدیك به خواستگاه های دانشجویی بوده و دانشجویان باید از این فرصت استفاده كنند. وی ادامه داد: باید در دانشگاه قانون گرایی را ترویج دهیم. دانشجویان بدانند كه احترام به قوانین موجود لازمه پیشرفت درهمه جوامع است. رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی توجه به نقش جریانات بیرونی در درون دانشگاه ها را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: دانشگاه بنگاه و حزب سیاسی نیست و یكی از وجوه شاخص دانشجویان استقلال است. دانشجوی ما نباید در زمین جریان های بیرونی بازی كند؛ بلكه باید خودش فكر كند، برنامه ریزی و اجرا نماید. شنیدن تفكرات مختلف و نقد كردن آنها عیبی ندارد، اما باید ما خودمان در دانشگاه مستقل عمل نماییم، زیرا جنس تشكل های دانشجویی استقلال است. كانون های دانشجویی باید خودشان برای خودشان فكر و برنامه ریزی كنند. وی ادامه داد: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برنامه جدی در حوزه ورزش دارد و فكر می كنم توفیقات خوبی خواهیم داشت. باید در حوزه ورزش همگانی و فردی سرمایه گذاری نماییم. بضاعت خوبی در حوزه ورزشی داریم و ان شاالله با حضور مربیان حاذق شاهد ارتقای جایگاه دانشگاه در حوزه ورزش دانشجویی خواهیم بود. آقاجانی حضور دانشجویان در فعالیت های مختلف را بسیار مهم اعلام نمود و اظهار داشت: خیلی از كارهای دانشگاه را دانشجویان می توانند انجام دهند و به نحوی دانشگاه باید به دست خود دانشجویان اداره شود. مدیریت دانشگاه با سازمان های دیگر متفاوت است؛ زیرا باید پویا و پرجنب و جوش باشد كه این خلق و خو فقط مختص دانشجویان است و با حضور خود آنان محقق می گردد. وی اضافه كرد: باید در تصمیم سازی های حوزه آموزش، فرهنگی، ورزشی و رفاهی از دانشجویان كمك گرفت. یعنی ما هرچه می توانیم باید امور را چه در تصمیم سازی ها و چه در اجرا به دانشجویان واگذار نماییم. نمایندگان تشكل های دانشجویی حاضر در این نشست هم در ابتدای این دیدار خواسته های خویش را با رئیس دانشگاه مطرح نمودند. در این جلسه نمایندگانی از انجمن عدالت طلب، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸، دبیركمیته دانشجویی مفدا، نماینده كمیته ناظر بر نشریات، نماینده شورای هماهنگی كانونهای فرهنگی، دبیر شورای صنفی خوابگاه ۱۵، دبیر شورای هماهنگی كانون های فرهنگی دانشگاه، دبیر مركزی شورای صنفی دانشجویان، نماینده هیات موسس انجمن ورزشی، تشكل دانشجویان متحد، به بیان دیدگاهها و دغدغه های جامعه دانشجویی پرداختند.

1396/12/19
17:31:17
5.0 / 5
4274
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است