آرشیو مطالب : عكاسی

توسط تلسكوپ اروپا؛

یك سیاره جدید خارج از منظومه شمسی رصد شد

یك سیاره جدید خارج از منظومه شمسی رصد شد

گردهمایی ملی منجمان آماتور

گردهمایی ملی منجمان آماتور
با انتشار ۲.۲ میلیون پوند یخ و غبار؛

انفجار ستاره دنباله دار به ثبت رسید

انفجار ستاره دنباله دار به ثبت رسید
كارشناس نجوم به مهر خبر داد:

آسمان ایران دوشنبه شهاب باران می شود، دلیلهای دشواری رصد

آسمان ایران دوشنبه شهاب باران می شود، دلیلهای دشواری رصد

آشنایی با عكاسی كودك در آتلیه كودك

آشنایی با عكاسی كودك در آتلیه كودك
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است