عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

رای دیوان عدالت اداری برای حذف شرط چاپ مقاله دكتری اصلاح گردد

رای دیوان عدالت اداری برای حذف شرط چاپ مقاله دكتری اصلاح گردد

به گزارش دانشگاه فارسی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری درباب حذف شرط چاپ مقاله در دفاع از رساله دکتری اشاره کرد: بخشنامه های دوره دکتری به این راحتی تغییر نمی کند و این دیوان باید رأی خودرا اصلاح کند.به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۲ مرداد ۸۷) ماده واحده «خروج تصمیمات صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» را به شرح ذیل تصویب کرد:

«ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیات های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همینطور تصمیمات و آرای نهایی درمورد بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در ارتباط با امور و شیون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.

همچنین برپایه تبصره آن در هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی بعنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات ها و کمیته های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همینطور به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات ها و کمیته ها تشکیل می شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات مبحث این تبصره، به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید».

طبق تبصره این ماده واحده، هیأت عالی تجدید نظر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست وزیر علوم تشکیل شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت از وزارت علوم و درخواست تقاضای ابطال ماده ۱۹ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ در مورد این که "دانشجو بعد از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد راهنما مجاز است در حضور داوران از رساله خود دفاع کند"، هفته گذشته شرط چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از رساله را مغایر قانون دانست و آنرا باطل نمود.

منصور کبگانیان عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره مرجع اصلی رسیدگی به این قبیل شکایات اظهارداشت: ورود نکردن به محتوای مسایل علمی از اختیاراتی است که شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد چون که این مورد در ارتباط با سیاست گذاری و نظارت است. بر مبنای مصوبه این شورا، هیأت عالی تجدید نظر به ریاست وزیر علوم با حضور نمایندگان شورایعالی انقلاب فرهنگی در وزارت علوم تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: از دوستان در قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انتظار رعایت این مصوبه را داریم؛ دیوان عدالت اداری نباید به مباحث محتوایی، مقالات و دفاع رساله ها ورود کنند. وزارت علوم درمورد دوره دکتری دانشگاه ها آئین نامه ای دارد و اگر این آئین نامه از جانب وزارت علوم اجرا نشد، دخالت دیوان عدالت اداری به جا است.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی از قوه قضاییه درخواست نمود این مرزها مقداری رعایت شود و افزود: البته شاید کوتاهی از وزارت علوم باشد چون که دبیرخانه هیأت عالی تجدید نظر پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری باید بلافاصله مکاتبه می کرد و توضیحاتی ارائه می داد؛ اگر شکایتی در مورد آئین نامه ها یا محتوای آنها وجود دارد هیأت عالی تجدید نظر بی طرفانه به موضوعات رسیدگی می کند.

کبگانیان در اینباره که شاید دانشجویان از وجود این هیأت در وزارت علوم بی خبر هستند، عنوان کرد: رسانه ها با همکاری وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید به معرفی بیشتر این هیأت بپردازند. مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی بسیار صریح است و در این حوزه به وزارت علوم پیشنهادی در خصوص ارسال یک نامه به دیوان عدالت اداری مطرح کردم، البته در تلاش هستم این مورد را در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی با قوه قضاییه هم مطرح کنم.

وی اضافه کرد: بر مبنای تصمیم گیری در نقشه جامع علمی کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی با دیوان عدالت اداری در خصوص رعایت مصوبه این شورا نامه نگاری می کند.

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در پاسخ به این سؤال که آیا رأی دیوان عدالت اداری در مورد رساله ها قابلیت اجرایی دارد، تصریح کرد: دفاع از رساله های دکتری، موضوعی نیست که به این راحتی بتوان آئین نامه های آنرا تغییر داد، اما ترجیح می دهیم دیوان عدالت اداری رأی خویش را اصلاح کند البته قوا مستقل از یکدیگر هستند و یکی از خصوصیت های شورایعالی انقلاب فرهنگی، فراقوه ای بودن آن است؛ اگر به موضوعی ورود کند، سه قوه موظف به رعایت تصمیم های مصوب شورا هستند.

کبگانیان تصریح کرد: شورایعالی انقلاب فرهنگی از هیأت عالی تجدید نظر خواسته است به رأی دیوان عدالت اداری ورود کند اما امیدواریم کار به اینجا نرسد و دیوان رأی خویش را اصلاح کند. چاپ مقاله از مصادیق فعالیتهای علمی به حساب می آید و مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت عالی تجدید نظر است.
ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به رأی دیوان عدالت اداری
ورود دیوان عدالت به محتوای آئین نامه دکتری دانشگاه ها تبدیل به محل تضارب آرا میان مخالفان و موافقان آن است و به نظر می آید وزارت علوم از جنبه مباحث علمی و شورایعالی انقلاب فرهنگی از جنبه رعایت نشدن یک مصوبه، مخالف این رأی هستند.
در این باره غلامحسین رحیمی شعرباف معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم اعلام نموده بود که حذف شرط چاپ مقاله سبب تنبلی جامعه علمی و دانشجویان می شود.
جزییات ماده ۱۹ آئین نامه دکتری
به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از ایرنا، مسأله ورود دیوان عدالت اداری به ماده ۱۹ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی که وزارت علوم در سال ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به تصویب رساند، این روزها دغدغه دانشجویان و البته وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی شده است. چون که دیوان عدالت اداری به مبحث محتوایی یک آئین نامه با استناد به شکایت از وزارت علوم ورود کرده است.
در ماده ۱۹ این آئین نامه آمده است: دانشجو بعد از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از رساله، با تایید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضو هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.
جزییات رأی اخیر دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری هفته گذشته شرط چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از رساله را مغایر قانون دانست و آنرا باطل نمود.
دیوان عدالت اداری اعلام نمود: به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درخواست تقاضای ابطال ماده ۱۹ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴، در مورد این که "دانشجو بعد از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد راهنما مجاز است در حضور داوران از رساله خود دفاع کند" هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی و با این استدلال که بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳یکی از وظایف و اختیارات وزارت علوم را تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و رعایت اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی قرار داده، و ماده ۱۹ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ مغایر با اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی می باشد، چون که از یک سو صرف پذیرش مقاله و صدور گواهی پذیرش مقاله به امضای سردبیر مجله علمی – پژوهشی مبین احراز اوصاف علمی بودن مقاله نگارش شده است و از طرفی چاپ مقاله جزء مصادیق معیارها و استانداردهای علمی هم نمی باشد و همینطور طولانی بودن فرایند چاپ مقالات و اجبار آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه به شیوه مدیریت حاکم بر مجلات علمی – پژوهشی باعث اضرار به منافع عموم دانشجویان می باشد، با اکثریت آرا ماده ۱۹ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ را قابل ابطال دانست و مقرر کرد: صرف ارائه گواهی پذیرش مقاله در نشریات علمی – پژوهشی برای مجاز شدن دانشجوی دوره دکتری برای دفاع از رساله خود کفایت می کند.منبع:

1399/11/01
12:08:45
0.0 / 5
591
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است