كارشناس نجوم به مهر خبر داد؛

تقویم نجومی آذرماه، رصد پرشهابترین بارش امسال

تقویم نجومی آذرماه، رصد پرشهابترین بارش امسال

دانشگاه فارسی: كارشناس نجوم وقوع زودترین غروب امسال، رصد بارش شهابی جوزایی، رصد عطارد و زهره در بهترین حالت درخشندگی را در تقویم رویداد های نجومی آذر ۹۷ پیش بینی كرده است.به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، رویدادهای نجومی همواره یكی از رویدادهایی هستند كه مخاطبان زیادی دارند و علاقمندان به صورت آماتور و حرفه ای این سوژه را پیگیری می كنند. تمامی این رخدادهای نجومی الزاما نیاز به تلسكوپ و تجهیزات نداشته و بعضی از آنها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند.
در تقویم رویدادهای نجومی آذرماه ۹۷ شاهد درخشندگی حداكثری زهره و عطارد، مقارنه خورشید و مشتری، فاصله حداكثری ماه و زمین، مقارنه ماه و خوشه كندوی عسل، وضعیت رصدی مریخ، بارش شهابی جوزایی خواهیم بود.
علی آزادگان، كارشناس نجوم در ادامه به رویدادهای نجومی آذرماه ۹۷ اشاره و درباب هریك از وقایع به خبرنگار مهر توضیحاتی داد.
دوشنبه ۵ آذر
مقارنه خورشید و مشتری: مقارنه این دو با فاصله ۰.۷ درجه در ساعت ۱۳: ۵۶ رخ می­ دهد كه قابل مشاهده نیست.
حداقل فاصله ماه از زمین: ساعت ۱۵: ۱۰ ماه در فاصله ۳۶۶۴۶۷ كیلومتری زمین قرار دارد.
سه شنبه ۶ آذر
عطارد در كمترین فاصله از زمین: در این تاریخ عطارد در ساعت ۰۳: ۰۱ به حداقل فاصله از زمین یعنی ۱۰۱.۴۶ میلیون كیلومتر می ­رسد.
مقارنه داخلی عطارد: در ساعت ۱۲: ۳۸ عطارد در وضعیت مقارنه داخلی (مابین زمین و خورشید) قرار می گیرد. این رخداد با چشم قابل مشاهده نیست و جدایی زاویه­ ای خورشید و عطارد ۰.۹ درجه است.
مقارنه ماه و خوشه كندوی عسل: ساعت ۲۳: ۰۲ ماه در فاصله ۰.۹ درجه خوشه كندوی عسل قرار می­ گیرد. ساعتی قبل و پس از این زمان باز این دو در فاصله نزدیكی از یكدیگر قابل مشاهده ­اند.
چهارشنبه ۷ آذر
مریخ در بهترین وضعیت مشاهده عصرگاهی: مریخ با قدر ۰.۱- در وضعیت بسیار مناسبی برای رصد شامگاهی قرار دارد.
پنجشنبه ۸ آذر
عطارد در كمترین فاصله از خورشید: عطارد ساعت ۱۲: ۱۶ به نزدیكترین فاصله از خورشید یعنی ۴۶ میلیون كیلومتر می­ رسد.
مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد: ساعت ۱۴: ۰۶ این دو به فاصله ۱.۵ درجه از یكدیگر می­ رسند. از آنجایی كه در این زمان هیچكدام از آسمان ایران قابل رویت نیستند می ­توان آنها را در ساعت ۰۶: ۳۶ پگاه پنجشنبه وقتی در فاصله ۴.۸ درجه هستند مشاهده كرد.
جمعه ۹ آذر
تربیع آخر ماه: در ساعت ۰۳: ۵۰ ماه به تربیع آخر می ­رسد و از حدود نیمه شب در آسمان ظاهر می­ شود.
زهره در حداكثر درخشندگی: ساعت ۰۵: ۴۶ زهره به حداكثر درخشندگی می­رسد و با قدر ۴.۷- می­ درخشد. از آنجایی كه خورشید ساعت ۰۷: ۲۴ طلوع خواهدنمود فرصت بسیار مناسبی برای مشاهده و عكاسی از زهره خواهد بود. در فاصله ۵.۵ درجه از زهره ستاره سماك اعزل با قدر ۱ می ­درخشد.
دوشنبه ۱۲ آذر
مقارنه ماه و سماك اعزل: ساعت ۰۶: ۱۹ این دو در فاصله ۷.۳ درجه ای قرار دارند. از آنجایی كه خورشید بیشتر از یك ساعت طلوع خواهد كرد، فرصت كافی برای مشاهده یا عكاسی از ماه و سماك اعزل وجود دارد. سماك اعزل درخشانترین ستاره صورت فلكی سنبله است.
مقارنه ماه و زهره: ساعت ۲۲: ۰۳ این دو به فاصله ۳.۲ درجه از یكدیگر می ­رسند. در این ساعت هیچكدام در آسمان نیستند. فردا ساعت ۰۴: ۳۳ صبح، كمی پیش از طلوع خورشید می ­توان آنها را در فاصله ۴.۳ درجه دید.
پنجشنبه ۱۶ آذر
زودترین غروب خورشید: شانزده آذر خورشید ساعت ۱۷: ۱۱ غروب خواهدنمود و زودترین لحظه غروب در طول سال را رقم خواهد زد.
جمعه ۱۶ آذر
مقارنه مریخ و نپتون: ساعت ۱۸: ۰۹ این دو سیاره به فاصله ۰.۰۲ دقیقه كمانی از یكدیگر می­ رسند. مقارنه ای بسیار نزدیك كه از همه ایران می­ توان آنرا رصد كرد. مریخ از قدر ۰.۱ و نپتون از قدر ۷.۹ می­درخشد. چون حد قدری كه چشم غیر مسلح انسان می­تواند ببیند ۶ است، بدین سبب برای دیدن نپتون در كنار مریخ حداقل به تلسكوپی كوچك یا دوربین دوچشمی نیاز خواهید داشت. این دو از لحظه غروب خورشید و گرگ و میش شدن آسمان تا كمی پیش از نیمه شب كه غروب كنند، قابل رویت هستند.
یكشنبه ۱۸ آذر
مقارنه ماه و زحل: این دو در ساعت ۰۷: ۲۵ در فاصله ۰.۷ درجه از یكدیگر قرار دارند. در این ساعت هیچكدام در آسمان نیستند. ساعت ۱۷: ۵۵ می­ توان آنها را با جدایی ۴ درجه مشاهده كرد.
چهارشنبه ۲۱ آذر
ماه در بیشترین فاصله از زمین: ماه در فاصله ۴۰۵۲۴۲ كیلومتری زمین.
جمعه ۲۳ آذر
مقارنه ماه و نپتون: ساعت ۱۷: ۴۱ ماه و نپتون به فاصله ۳.۷ درجه می­ رسند. تا نیمه شب كه ماه در آسمان حضور دارد می توان مقارنه را مشاهده كرد. برای دیدن نپتون تلسكوپی كوچك یا دوربین دوچشمی نیاز است.
اوج بارش شهابی جوزایی: این بارش شهابی یكی از پرشهابترین بارشهای سال است و در شرایط مناسب تا ساعتی ۱۲۰ شهاب را می­توان در اوج این بارش مشاهده كرد. به جهت اینكه هیچ احتمالی را برای دیدن شهابهای این بارش از دست ندهید بهتر است هم شب جمعه و هم شب شنبه به تماشای آسمان بروید.
شنبه ۲۴ آذر
مقارنه ماه و مریخ: ساعت ۰۳: ۵۱ این دو به فاصله ۳.۹ درجه از یكدیگر می ­رسند. در این ساعت هیچكدام در آسمان نیستند. ساعت ۲۳: ۳۱ روز قبل كمی پیش از نیمه شب می ­توان آنها را در فاصله ۵.۲ درجه دید.
حداكثر كشیدگی غربی عطارد: عطارد به حداكثر فاصله زاویه ای با خورشید می­ رسد. این جدایی زاویه­ ای در این روز ۲۱.۳ درجه خواهد بود. بنا بر این این روز بهترین زمان برای دیدن این سیاره است و افراد سحرخیز می­توانند ساعتی پیش از طلوع خورشید عطارد را در افق شرقی مشاهده كنند.
تربیع اول ماه: ساعت ۱۵: ۲۰ ماه به تربیع اول می­ رسد و سپس غروب تا حوالی نیمه شب در آسمان است.
پنجشنبه ۲۹ آذر
عطارد در حداكثر درخشندگی: ساعت ۲۰: ۲۶ عطارد به حداكثر درخشندگی می­رسد و از قدر ۰.۴- می­ درخشد. سحرگاه پنجشنبه یا جمعه كه نزدیكترین زمان حضور این سیاره در آسمان نسبت به ساعت گفته شده است می ­توان آنرا به راحتی ساعتی پیش از طلوع خورشید در آسمان دید.
جمعه ۳۰ آذر
مقارنه ماه و دبران: ساعت ۱۱: ۰۴ این دو به فاصله ۰.۸ درجه از یكدیگر می ­رسند. در این ساعت هیچكدام در آسمان نیستند. ساعت ۰۵: ۲۴ پگاه جمعه كمی پیش از طلوع خورشید می ­توان آنها را در فاصله ۴.۱ درجه دید.
مقارنه مشتری و عطارد: ساعت ۱۸: ۱۳ این دو سیاره به فاصله ۰.۹ درجه از یكدیگر می­رسند. در این ساعت هیچكدام از دو سیاره در آسمان نیستند. ساعت ۰۷: ۰۳ پگاه جمعه كمی پیش از طلوع خورشید می­ توان آنها را در فاصله ۱.۱ درجه دید.

1397/09/03
15:36:18
5.0 / 5
4576
تگهای خبر: تلسكوپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است