صحرایی در جلسه رای اعتماد

معلمان بر مبنای وظایفشان رتبه بندی نشده بودند

معلمان بر مبنای وظایفشان رتبه بندی نشده بودند

به گزارش دانشگاه فارسی، وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این درد معلمان است که در رتبه بندی بر مبنای ماموریتشان رتبه بندی نشدند.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه های خود برای این وزارت خانه اظهار داشت: در مورد عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر پیام انقلاب ما عدالت است. حقیقت اینست که ما باید کیفیت مدارس دولتی را آن چنان بالا ببریم که خانواده ها در زمان ثبت نام مدارس دغدغه این را که فرزندم را به کدام مدرسه بفرستم نداشته باشند. از طرفی نظام رتبه بندی را به صلاحیت های حرفه ای و توانایی های عمومی معلمان گره زدیم و مسیر رشد معلمی برای آن طراحی خواهیم کرد. وی در مورد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت: باآنکه مأمور کمر بسته در اجرای برنامه های سند تحول، وزارت آموزش و پرورش است اما حداقل ۸ دستگاه دیگر هم نسبت به تحقق سند تعهد دارند. این سند باید از آمال و آرزو به اعمال بیاید و از یک سند بخشی به یک سند ملی تبدیل گردد. آنقدر این سند فاخر است که هیچ سند دیگری کنار آن قرار نگیرد. صحرایی در مورد آموزش ترکیبی هم اظهار داشت: دستاورد کرونا برای ما تغییر نظام آموزشی به سمت کیفی سازی آن بوده است. اگر ما این تغییر را استفاده نکنیم از این دستاورد بزرگ بی بهره مانده ایم. باید کلاس را به محل یادگیری تبدیل نماییم نه محل آموزش. و راه آن هم استفاده از شیوه های نوین مانند آموزش تلفیقی و ترکیبی است. راه این مساله هم معلمان هستند. معلمان بگونه ای آموزش می دهند که آموزش دیده اند به همین خاطر از یک سو از دانشگاه فرهنگیان و از طرفی از مرکز توانمندسازی معلمان این شیوه ها را به معلمان آموزش خواهیم داد. اگر معلم این گونه باشد جایگزین ناپذیر است. معلمی که به جای تعلیم صرف به تربیت هم بپردازد و نقش خویش را از معلم به مربی و از آموزگار به پروردگار ارتقا دهد. کشور پر از چنین معلمانی است که ستودنی هستند. البته بعضی از معلمان هم این گونه نیستند که باید در این راه قرار گیرند و اصلاح معلمان الزامیست. جذب سالانه یازده هزار معلم پرورشی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در مورد مسائل پرورشی و تربیتی هم بارها گفتیم که مسائل تربیتی مهم تر از تعلیم و آموزش است اما این گفته ها باید به یک رفتار واقعی بدل شود. ما با کمبود ۵۹، ۰۰۰ معلم پرورشی مواجه هستیم که این عقب ماندگی حاصل یک سال کم کاری نیست. در سالی که گذشت کم کاری نداشتیم. این عقب ماندگی ناشی از سال ها بی توجهی بوده است سال جاری ۱۱ هزار معلم پرورشی جذب خواهیم کرد؛ هر سال باید ۱۱ هزار نفر پرسنل نیروی پرورشی جدید جذب نماییم تا در یک افق ۵ ساله این کمبود معلم پرورشی جبران شود. صحرایی ضمن اشاره به ضرورت عرضه یک هویت ایرانی اسلامی اظهار داشت: هویتی ریشه دار، دیندار، ایران دوست، ملتزم به عفاف و حجاب، یاری دهنده مظلومان، با روحیه مقاومت و پایداری در تمامی ارکان آن هویت مطلوب ماست. برای این هویت از برنامه درسی گرفته تا تربیت معلم و تأمین فضا مورد توجه ما خواهد بود. وی مدعی شد: کتاب هایی که من و تیم من در بنیاد سعدی و بعد از آن در وزارت آموزش و پرورش نوشته ایم در بیشتر از ۶۵ کشور دنیا تدریس می شود. با آن کتاب ها و از راه همان صفحات ایران را به همه دنیا معرفی کردیم. صحرایی ضمن اشاره به ضرورت پرهیز از حاشیه ها اظهار داشت: در چند روز گذشته که بعنوان سرپرست فعالیت کردم شما نمایندگان بسیار به من تذکر داده اید که نباید آموزش و پرورش سیاست زده شود؛ نباید آموزش و پرورش به ستاد تبلیغاتی تبدیل گردد. حقیقتاً نقش آموزش و پرورش در اقدامات حاشیه ای نیست. ما سیاست ورزی خواهیم داشت اما این سیاست ورزی در قالب انقلاب بوده و به دور از حاشیه ها است. صحرایی چالش های آموزش و پرورش را پنج چالش عمده اعلام و تشریح کرد: ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزش و پرورش و فقدان عزم ملی برای ایجاد تحول در آن، کم توجهی به ارتقای کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش و پرورش، ضعف در بهره وری زیرساخت های فیزیکی فناورانه و ناترازی در منابع و مصارف آموزش و پرورش، ضعف در کیفیت و ناکارآمدی برنامه های آموزشی و پرورشی و جهت گیری عدالت ستیز و کاهش فرصت های برابر پنج چالش اصلی نظام تعلیم و تربیت است. وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: عبور از این چالش ها بدون کمک شما نمایندگان غیر امکان دارد. مسائل آموزش و پرورش امروز از جنس یک بخش و دستگاهی نیستند بلکه مسائل ملی بوده و عزم و وفاق ملی می خواهند که لازمه تحول است. برای این منظور دو دسته برنامه عرضه کردیم؛ یک دسته برنامه های فوری و یک دسته دیگر برنامه هایی برای افق دو ساله و ریل گذاری برای بعد از آن است.
آئین نامه ای که برای رتبه نبدی معلمان نوشته شده بود آیین نامه مناسبی برای رتبه بندی معلمان نبود معلمان را باید بر مبنای وظایف معلمی رتبه بندی کرد نه بر مبنای مقاله نویسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش تکمیل فرآیند رتبه بندی را مهم ترین برنامه پیش رو وزارت آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: در رتبه بندی که یکی از افتخارات این ملت است متأسفانه نتوانستیم نتیجه مورد انتظار را بگیریم. حمایت دولت و اقدامات مجلس در زمینه رتبه بندی شاهکار بود اما متأسفانه در اجرا موفق عمل نشده است. آیین نامه ای که برای آن نوشته شد آیین نامه مناسبی برای رتبه بندی معلمان نبود معلمان را باید بر مبنای وظایف معلمی رتبه بندی کرد نه مقاله نویسی. برای معلمی که در ایل با ۴۵ دانش آموز کار می کند و با کمبود وسایل گرمایشی و سرمایشی مواجه می باشد مقاله نویسی چه ضرورتی دارد؟ این درد معلمان است که در رتبه بندی بر مبنای ماموریتشان رتبه بندی نشدند. صحرای با اشاره به اینکه ما در مدت ۵۰ روز سرپرستی خود نشان دادیم که می شود کار جهادی کرد. اظهار داشت: با ما در متلاطم ترین روزها رتبه بندی را تحویل گرفتیم و بگونه ای آنرا تحویل دادیم که می بینید که بیشتر از ۷۵ هزار نفر رتبه گرفتند و همه توانستند اعتراض کنند نزدیک ۳۰۰ هزار نفر معترض شدند اعتراض خویش را داشتند و همه امکانات برای ثبت اعتراض شأن فراهم گشته است. صحرایی به همه معلمان قول داد که در صورت حمایت مجلس بخصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات آیین نامه رتبه بندی اصلاح گردد. وی در مورد کمبود معلم اظهار داشت: یک آزمون اختصاصی استخدامی برگزار کردیم و یک آزمون استخدامی دیگر هم برگزار می شود تا مبحث کمبود معلمان را حل نماییم. اما مبحث ساماندهی معلمان یک مبحث بسیار مهم و جدی است. وی در مورد اعمال سیاست ها و تمهیدات مناسب برای برگزاری امتحانات نهایی اظهار داشت: ما ۵۰۶۰ حوزه امتحانی داریم امکان دارد چند دقیقه در مکان هایی با تأخیر آزمون شروع شده باشد وظیفه ما اینست که سلامت آزمون، صحت آن و کیفیت سوالات و محتوای آن مراقبت نماییم. هر روز تلاش کردیم از روز قبل بهتر آزمون ها را برگزار نماییم. کار بزرگی را شروع کردیم و امیدواریم نمایندگان به بزرگی کارمان هم توجه نمایند. آموزش و پرورش یعنی تعلیم و تربیت و نگهداشت معلمان. صحرایی با اشاره به اینکه برنامه تحولی تاریخی برای تربیت معلم داریم؛ اظهار داشت: کنکور اختصاصی تربیت معلم خواهیم داشت و رتبه های تحصیلی سال آخری برای جذب دانشجویان ممتاز دانشگاه فرهنگیان را برقرار خواهیم کرد. دکتر معلمان آموزش و پرورش را برای معلم پروری به خدمت خواهیم گرفت. مرکز ملی توانمندسازی معلمان فعلی کشور را همین سال جاری تأسیس خواهیم کرد. ۲ پردیس در دانشگاه فرهنگیان تأسیس خواهد شد که یکی پردیس تربیت مدیر و دیگری پردیس تربیت مربی پرورشی خواهد بود که هر کدام می توانند شاخه های خویش را داشته باشد. وی از دیگر برنامه های خویش را توجه به صندوق ذخیره فرهنگیان دانست و اظهار داشت: چند برنامه مفید و متنوع دیگر در صندوق ذخیره فرهنگیان هم داریم که خیرش تابحال به معلمان نرسیده است و باید این مزایا به فرهنگیان برسد. صندوق ذخیره فرهنگیان باید در خدمت معلمان باشد به جای هواپیما اگر قطار می خرید به جای ساختن خانه در مناطق گران قیمت تهران اگر برای معلمان خانه می خرید به جای بیمه کردن دیگران، بیمه خودمان را متحول می کرد امروز وضعیت معلمان بسیار بهتر از این بود.

1402/03/13
14:03:46
5.0 / 5
236
تگهای خبر: آموزش , بیمه , تحصیل , ثبت نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است