آرشیو مطالب : پژوهشگر


تأثیر بحران كرونا در كاهش مصرف مواد ممنوعه در ورزشكاران

تأثیر بحران كرونا در كاهش مصرف مواد ممنوعه در ورزشكاران
استادیار دانشگاه تربیت مدرس؛

استفاده از تجربیات بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه ضروریست

استفاده از تجربیات بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه ضروریست

تأثیر بحران كرونا در كاهش مصرف مواد ممنوعه در ورزشكاران

تأثیر بحران كرونا در كاهش مصرف مواد ممنوعه در ورزشكاران

۱۹ هزار دستگاه آزمایشگاهی برای پژوهشگران به اشتراك گذاشته شد

۱۹ هزار دستگاه آزمایشگاهی برای پژوهشگران به اشتراك گذاشته شد

پژوهشگر دانشگاه بیرجند ۲ گونه جانوری جدید را كشف كرد

پژوهشگر دانشگاه بیرجند ۲ گونه جانوری جدید را كشف كرد

گونه گیاهی جدید در خراسان جنوبی به ثبت رسید

گونه گیاهی جدید در خراسان جنوبی به ثبت رسید

ساخت زخم پوش نوین آنتی باكتریال به روش شیمی سبز در دانشگاه امیركبیر

ساخت زخم پوش نوین آنتی باكتریال به روش شیمی سبز در دانشگاه امیركبیر

بی اعتنایی به نیازهای واقعی مردم،  عامل موثر بر وارونگی افكار عمومی

بی اعتنایی به نیازهای واقعی مردم،  عامل موثر بر وارونگی افكار عمومی

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها
در نشست خبری مطرح شد؛

جزئیات برگزاری نخستین رویداد كرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد

جزئیات برگزاری نخستین رویداد كرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد

۸ دستاورد پژوهشی دانشگاه تهران در سالهای اخیر

۸ دستاورد پژوهشی دانشگاه تهران در سالهای اخیر

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی
در یك تحقیق دانشگاهی صورت گرفت؛

بررسی نظر دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به خانواده

بررسی نظر دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به خانواده

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

تبدیل پسماندهای پلاستیكی و ابریشمی به نانوحسگر

تبدیل پسماندهای پلاستیكی و ابریشمی به نانوحسگر

8 دستاورد پژوهشی دانشگاه تهران در سالهای اخیر

8 دستاورد پژوهشی دانشگاه تهران در سالهای اخیر

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی

تبدیل پسماندهای پلاستیكی و ابریشمی به نانوحسگر

تبدیل پسماندهای پلاستیكی و ابریشمی به نانوحسگر
عضو هیات علمی دانشگاه:

آزمایش غیرانسانی داروی ضدسرطان كبد در كاشان موفقیت آمیز شد

آزمایش غیرانسانی داروی ضدسرطان كبد در كاشان موفقیت آمیز شد

۸ دستاورد پژوهشی دانشگاه تهران در سالهای اخیر

۸ دستاورد پژوهشی دانشگاه تهران در سالهای اخیر
معاون پژوهش وزارت علوم:

ایران در لیست پنج كشور دارای بیشترین رشد كیفی مقالات است

ایران در لیست پنج كشور دارای بیشترین رشد كیفی مقالات است

همایش ملی بازآفرینی شهری در بجنورد شروع شد

همایش ملی بازآفرینی شهری در بجنورد شروع شد

۲ پژوهانه جدید در مركز حافظ شناسی تصویب گردید

۲ پژوهانه جدید در مركز حافظ شناسی تصویب گردید

جمع آوری مقالات همایش های بعد از انقلاب در مركز منطقه ای علوم و فناوری

جمع آوری مقالات همایش های بعد از انقلاب در مركز منطقه ای علوم و فناوری
معاون وزیر علوم:

دانشمندان ایرانی ۲ درصد از مقالات علمی معتبر جهان را تولید می كنند

دانشمندان ایرانی ۲ درصد از مقالات علمی معتبر جهان را تولید می كنند

۲ پژوهانه جدید در مركز حافظ شناسی تصویب گردید

۲ پژوهانه جدید در مركز حافظ شناسی تصویب گردید
به صورت مجازی؛

آخرین دستاوردهای علمی صنایع غذایی كشور در خوزستان ارائه شد

آخرین دستاوردهای علمی صنایع غذایی كشور در خوزستان ارائه شد
به صورت مجازی؛

ارائه آخرین دستاوردهای علمی صنایع غذایی كشور در خوزستان

ارائه آخرین دستاوردهای علمی صنایع غذایی كشور در خوزستان
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است