آرشیو مطالب : مطالعه


فروش انواع كانكس و كانتینر گرمخانه

فروش انواع كانكس و كانتینر گرمخانه
بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران:

لزوم تهیه نقشه های خطر لرزه ای و مقاوم سازی شریان های حیاتی كشور

لزوم تهیه نقشه های خطر لرزه ای و مقاوم سازی شریان های حیاتی كشور

زلزله تهران دور از انتظار نیست

زلزله تهران دور از انتظار نیست

زلزله تهران دور از انتظار نیست

زلزله تهران دور از انتظار نیست

درختان برای همیشه زنده نمی مانند

درختان برای همیشه زنده نمی مانند
توسط محققان برزیلی؛

لحظه ورود كووید ۱۹ به سلول به ثبت رسید

لحظه ورود كووید ۱۹ به سلول به ثبت رسید
با ۱۲ تیم پژوهشی؛

پیوستن ایران به كارآزمایی بالینی جهانی برای درمان كرونا

پیوستن ایران به كارآزمایی بالینی جهانی برای درمان كرونا
بررسی های جدید نشان می دهد؛

انقراض یك سوم گیاهان و حیوانات جهان تا سال۲۰۷۰

انقراض یك سوم گیاهان و حیوانات جهان تا سال۲۰۷۰

دانلود كتاب

دانلود كتاب
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است