آرشیو مطالب : دانش بنیان

مدیركل دفتر محیط زیست وزارت جهاد كشاورزی:

بحران آب اولویت نخست تصمیم گیری ها باشد

بحران آب اولویت نخست تصمیم گیری ها باشد

افتتاح همایش ملی افزودنی های خوراك دام و طیور در بیرجند

افتتاح همایش ملی افزودنی های خوراك دام و طیور در بیرجند
رئیس دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران:

ربات ایرانی شبیه ساز حركت مداری ماهوراه ای ساخته شد

ربات ایرانی شبیه ساز حركت مداری ماهوراه ای ساخته شد

افتتاح همایش ملی افزودنی های خوراك دام و طیور در بیرجند

افتتاح همایش ملی افزودنی های خوراك دام و طیور در بیرجند
رئیس دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران:

ساخت ربات ایرانی شبیه ساز حركت مداری ماهوراه ای

ساخت ربات ایرانی شبیه ساز حركت مداری ماهوراه ای

معاون رئیس جمهوری چهار طرح پارك علم و فناوری استان سمنان را افتتاح نمود

معاون رئیس جمهوری چهار طرح پارك علم و فناوری استان سمنان را افتتاح نمود
رییس جهاد دانشگاهی:

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد
رییس جهاد دانشگاهی:

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد
رئیس سازمان بسیج دانشجویی كشور خبر داد؛

برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی در روزهای نوروز با رعایت پروتكل ها

برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی در روزهای نوروز با رعایت پروتكل ها
معاون وزیر علوم:

دانشمندان ایرانی ۲ درصد از مقالات علمی معتبر جهان را تولید می كنند

دانشمندان ایرانی ۲ درصد از مقالات علمی معتبر جهان را تولید می كنند
معاون وزیر علوم:

۵۷۰۰ شركت دانش بنیان در كشور فعال است

۵۷۰۰ شركت دانش بنیان در كشور فعال است
رییس صندوق نوآوری و شكوفایی:

صندوق های پژوهش بازیگران اصلی تأمین مالی زیست بوم فناوری هستند

صندوق های پژوهش بازیگران اصلی تأمین مالی زیست بوم فناوری هستند
معاون وزیر علوم:

۵۷۰۰ شركت دانش بنیان در كشور فعال است

۵۷۰۰ شركت دانش بنیان در كشور فعال است
معاون وزیر علوم:

دانشمندان ایرانی ۲ درصد از مقالات علمی معتبر جهان را تولید می كنند

دانشمندان ایرانی ۲ درصد از مقالات علمی معتبر جهان را تولید می كنند
رییس صندوق نوآوری و شكوفایی:

صندوق های پژوهش بازیگران اصلی تامین مالی زیست بوم فناوری هستند

صندوق های پژوهش بازیگران اصلی تامین مالی زیست بوم فناوری هستند
رییس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)

محرومان واكسن كرونا را رایگان دریافت می كنند

محرومان واكسن كرونا را رایگان دریافت می كنند
ستاری:

دانشگاه ها ظرفیت مناسبی برای رفع مشكلات جامعه دارند

دانشگاه ها ظرفیت مناسبی برای رفع مشكلات جامعه دارند
رییس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)

محرومان واكسن كرونا را مجانی دریافت می كنند

محرومان واكسن كرونا را مجانی دریافت می كنند
ستاری:

دانشگاه ها ظرفیت مناسبی برای رفع مشكلات جامعه دارند

دانشگاه ها ظرفیت مناسبی برای رفع مشكلات جامعه دارند

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

فراخوان پژوهش های مسئله محور در جشنواره ریتكس

فراخوان پژوهش های مسئله محور در جشنواره ریتكس
معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد؛

پیشخوان دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیركبیر افتتاح شد

پیشخوان دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیركبیر افتتاح شد
با هدف فعالیت فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از كشور؛

بخش سرزمین مادری به جشنواره نشریات دانشجویی تیتر ۱۲ افزوده شد

بخش سرزمین مادری به جشنواره نشریات دانشجویی تیتر ۱۲ افزوده شد
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاكید كرد:

لزوم بهره مندی از دانشگاه در كمك به دستگاه های اجرایی

لزوم بهره مندی از دانشگاه در كمك به دستگاه های اجرایی
معاون وزیر علوم تأكید كرد:

ضرورت گسترش پارك های علم و فناوری استانی

ضرورت گسترش پارك های علم و فناوری استانی

مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی تمدید گردید

مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی تمدید گردید

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی
رئیس بنیاد ملی نخبگان :

مهندسی و علوم پایه دارای بیشترین آمار خروج و بازگشت به كشور

مهندسی و علوم پایه دارای بیشترین آمار خروج و بازگشت به كشور
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است