رئیس مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت خبر داد:

اجرای ۶۸ طرح پژوهشی و كاربردی نماز در دانشگاه های علوم پزشكی

اجرای ۶۸ طرح پژوهشی و كاربردی نماز در دانشگاه های علوم پزشكی

رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از اجرای 68 طرح پژوهشی و کاربردی در زمینه نماز توسط دانشگاه های علوم پزشکی آگاهی داد و اظهار داشت: از ایجاد 60 مسجد و نمازخانه دانشگاه ها حمایت کردیم.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از وزارت بهداشت، دکتر روح الله محمدعلی نژاد، رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در نخستین جلسه اقامه نماز وزارت بهداشت گزارشی از کارهای صورت گرفته در زمینه نماز در سال ۹۹ را ارائه داد و چشم اندازی از کارهای ۱۴۰۰ را به بحث و تبادل نظر گذاشت. رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت درباره اقدامات مدیریتی و تمهیدی در زمینه نماز در سال قبل اظهار داشت: پیش بینی برنامه بودجه سالانه جهت کارهای حوزه نماز در سه سطح وزارتی، مراکز و سازمان های وابسته و دانشگاه های علوم پزشکی، انعقاد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و ستاد اقامه نماز، ثبت برنامه های عملیاتی در زمینه نماز، تشکیل ۷۴ ستاد اقامه نماز در ۷۴ واحد اصلی، تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی ستاد اقامه نماز در ۷۴ واحد تابعه، ۱۱۴۰ بازدید از مساجد و نمازخانه های دانشگاه های علوم پزشکی از با اهمیت ترین اقدامات سال قبل بود. علی نژاد درباره اقدامات حمایتی اظهار داشت: حمایت و تجهیز مساجد برای ما اولویت زیادی دارد. در همین راستا از ایجاد ۶۰ مسجد و نمازخانه دانشگاه های علوم پزشکی حمایت کردیم، پشتیبانی از بهسازی ۷۱ مسجد و نمازخانه، تجهیز ۱۸۳ مسجد و نمازخانه و پشتیبانی از تجهیز ۶۸ بیمارستان به اقلام مورد نیاز بیماران همچون اقدامات دیگری بود که به ایجاد و تجهیز مساجد و نمازخانه ها در دانشگاه های علوم پزشکی منجر گردید. وی درباره برگزاری دوره های آموزشی نماز برای کارکنان و مدیران عنوان کرد: در سال قبل ۴۲ دوره آموزشی نماز ویژه اساتید، ۴۰ دوره آموزشی نماز ویژه دانشجویان، ۴۰ کارگاه آموزشی آشنایی با احکام نماز بیماران برای کادر درمان، ۱۰۱ دوره آموزشی ویژه کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی اجرا شد. رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت اضافه کرد: همین طور اجرای ۶۸ طرح پژوهشی و کاربردی در زمینه نماز توسط دانشگاه های علوم پزشکی از با اهمیت ترین اقدامات آموزشی در این عرصه بود که در سطح دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفت. اقدامات تبلیغی و ترویجی از دیگر اقداماتی بود که در سال قبل در زمینه نماز صورت گرفت. وی در مورد اقدامات تبلیغی و ترویجی، اظهار داشت: تجلیل از ۵۳۶ فعال حوزه نماز، فضاسازی و تبلیغات در زمینه نماز، برگزاری ۱۴ عنوان مسابقه در زمینه نماز، زمینه سازی جهت تشکیل و فعالیت ۹ کانون نماز دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی و قسمتی از کارهایی بود که به گسترش فرهنگ قرآنی منجر گردید. ۱۱ میلیارد تومان در زمینه نماز در دانشگاه های علوم پزشکی هزینه شده است در ادامه مسعود وادی پور، رییس دبیرخانه های مشترک ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت بهداشت با اشاره به پیش بینی برنامه و بودجه سالانه جهت کارهای حوزه نماز در سه سطح ستاد وزارت بهداشت، مراکز و سازمان های تابعه و دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: در مجموع ۷۴ واحد بودجه داشته اند که هر واحد بطور متوسط یک میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال در زمینه نماز هزینه کرده است که در مجموع رقمی بیش از ۱۱۱ میلیاردریال را شامل می شود. وی اشاره کرد: انعقاد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و ستاد اقامه نماز کشور و انعقاد ۷۳ تفاهم نامه بومی ویژه ۵ مرکز و سازمان تابعه و ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی درباب کارهای حوزه نماز، ثبت برنامه های عملیاتی حوزه نماز بیش از ۱۳ فعالیت در سامانه پایش و تشکیل ۷۴ ستاد اقامه نماز در ۷۴ واحد اصلی و تشکیل ۷۱۴ ستاد اقامه نماز در واحدهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور از دیگر برنامه های این ستاد در سال قبل بوده است. وادی پور برگزاری ۳۱۱ جلسه ستاد اقامه نماز در طول سال ۹۹، ۲۷۹ جلسه در دانشگاه ها و ۳۲ جلسه در دستگاه های ستادی، تعیین ۱۱۳۹ رابط نماز در واحدهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمان های تابعه وزارت بهداشت را نیز بعنوان قسمتی از کوشش های صورت گرفته در این ستاد در سال قبل عنوان نمود. وی با اشاره به تهیه و به روز رسانی بانک جامع اطلاعات فعالیت ستاد اقامه نماز اظهار داشت: بر این اساس تعداد ۹۲ مسجد، ۱۲۹۶ نمازخانه، ۱۲۹۸ امام جماعت آقا و ۶۳ امام جماعت خانم در واحدهای تابعه وزارت بهداشت شناسایی شده اند. در این میان تعداد ۲۱۲ واحد دانشگاهی فاقد نمازخانه هستند و تعداد ۱۹۷ واحد نیاز به بهسازی و تعداد ۵۵۲ واحد نیاز به تجهیز نمازخانه دارند و تعداد ۲۳۷ نمازخانه فاقد نماز جماعت است. رییس دبیرخانه های مشترک ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت بهداشت با اشاره به ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و سازمان های تابعه در زمینه نماز در سامانه سجاده گقت: ۳۱ گروه ارزیاب استانی جهت ارزیابی کارهای حوزه نماز دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای تابعه آنها تشکیل شده است. وادی پور به برنامه های دانشگاه ها در زمینه نماز نیز اشاره نمود و اظهار داشت: تهیه برنامه و بودجه سالانه جهت اجرای برنامه های حوزه نماز و انعقاد تفاهم نامه بومی، نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در زمینه نماز و تجلیل از ۳ واحد برتر، برگزاری جلسات ستاد اقامه نماز دانشگاه، به روز رسانی بانک جامع اطلاعاتی در زمینه نماز، ایجاد، بهسازی و تجهیز مساجد و نمازخانه ها همچون این برنامه ها در زمینه دانشگاهی شمرده می شود. وی به اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در سال ۹۹ اشاره نمود و اضافه کرد: پیش بینی برنامه و بودجه سالانه جهت کارهای حوزه امر به معروف و نهی از منکر در سه سطح ستاد وزارت بهداشت، مراکز و سازمان های تابعه و دانشگاه های علوم پزشکی مجموعاً با ۷۴ واحد در مجموع بیش از ۳۷ میلیاردریال را در بر می گیرد. رییس دبیرخانه های مشترک ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت بهداشت به ثبت برنامه های عملیاتی حوزه امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود و اضافه کرد: تشکیل ۷۴ شورای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها، برگزاری ۳۲۰ جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر، تعیین حدود ۱۰۰۰ رابط امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت همچون کارهای صورت گرفته است. وی به اقدامات آموزشی و پژوهشی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در سطح دانشگاه های علوم پزشکی اشاره نمود و اضافه کرد: برگزاری ۵۳ دوره آموزشی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ویژه مدیران، برگزاری ۵۱ دوره آموزشی ویژه اساتید، برگزاری ۴۸ دوره آموزشی ویژه دانشجویان و ۱۸۸ دوره آموزشی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و برگزاری ۱۰۱ دوره آموزشی در زمینه نماز همچون این موارد است. وادی پور تهیه برنامه و بودجه سالانه جهت اجرای برنامه های حوزه امر به معروف و نهی از منکر، به روز رسانی بانک جامع اطلاعاتی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، ستاندن و ارائه گزارش آماری و اجمالی از اقدامات اجرائی، تجلیل از ۵ دانشگاه و ۳ سازمان برتر سال ۹۹در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت بهداشت در طول سال و تبلیغات و فضاسازی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در ستاد وزارتی را از برنامه های ستادی این حوزه امسال عنوان نمود.

1400/04/17
12:57:06
5.0 / 5
377
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است