طرح محققان امیركبیر رساله برتر جایزه دكتر حسابی شد

طرح محققان امیركبیر رساله برتر جایزه دكتر حسابی شد

به گزارش دانشگاه فارسی طرح مدل برنامه ریزی توزیع (فروش) پوشاک و خریدهای جهانی پارچه عرضه شده از جانب محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان رساله برتر جایزه دکتر حسابی ارائه شد.


به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، فاطمه درویشی فارغ التحصیل دانشکده مهندسی نساجی این دانشگاه و مجری طرح« عرضه مدل برنامه ریزی توزیع (فروش) پوشاک و خریدهای جهانی پارچه » اظهار داشت: فرایند خرید و تخصیص سفارش به عرضه کنندگان در کنار سایر تصمیمات لجستیکی، منجر به یکپارچگی تصمیمات کانال عرضه فیزیکی می شود. الگوی تصمیم گیری در صنعت نساجی، در شرایط عدم قطعیت همراه با مخاطراتِ تلاطم نرخ ارز برای دریافت کالاها در طرح در چارچوب سه مدل کارامد مورد تحلیل قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این تصمیمات به همراه با تصمیمات برنامه ریزی تولید میان مدت، می تواند به همزمان سازی جریان مواد در امتداد زنجیره عرضه منجر می شود.
این پژوهشگر ضمن اشاره به اهداف اجرای پروژه اظهار داشت: این پروژه با هدف بررسی تصمیمات یکپارچه لجستیکی ( شامل خرید و تخصیص سفارش پارچه ) وارزیابی یکپارچگی برنامه ریزی خرید، تولید و مدیریت موجودی برای تصمیمات همزمان خرید پارچه و تولید پوشاک با وجود مراکز توزیع میانی انجام گرفته است.
درویشی اضافه کرد: نتایج ما نشان داده است که عدم توجه به عدم قطعیت و مخاطرات موجود در خریدهای خارجی در صنعت نساجی (با وجود تغییرات نرخ ارز) هزینه های قابل توجهی را بوجود می آورد که منجر به از دست دادن تقاضای مشتری شود. مضاف برآنکه رقابت پذیری صنعت پوشاک وابستگی قابل ملاحظه ای به هزینه های حمل و میزان خرید مواد در دوره های تصمیم گیری تاکتیکی دارد.
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تکیه بر این نکته که پروژه مورد اشاره با هدف مدیریت زنجیره تأمین در صنعت نساجی بعنوان یکی از مسائل مهم پیشروی بنگاههای اقتصادی اجرایی شده است؛ تصریح کرد: صنعت پوشاک یکی از بزرگترین صنایع جهان است وبرخی از شرکتهای بزرگ محصولات خویش را به صورت همزمان در ده ها کشور تولید می کنند.
درویشی افزود: با اینکه همه شرکتهای پوشاک به یک اندازه گستردگی ندارند، اما با عنایت به روند افزایشی تولید از جانب شرکتهای پوشاک و گسترش هم افزایی در تجارت جهانی، تصمیمات در رابطه با فرایند خرید مواد اولیه و تخصیص سفارش به عرضه کنندگان همراه با سایر تصمیمات را در شرایط عدم قطعیت و نوسانات نرخ ارز مورد بررسی قرار داده ایم.
وی ضمن اشاره به لزوم عرضه مدل برای برنامه ریزی خرید و منبع یابی جهانی پارچه اظهار داشت: با عنایت به اهمیت خرید در مدیریت زنجیره تأمین، در دسترس نبودن منابع داخلی و عدم توانایی سازمان ها برای تولید همه مواد و محصولات مورد نیاز و هم افزایش رقابت بین سازمان ها و تمرکز بر فعالیتهای اصلی به منظور افزایش کیفیت و خدمات مشتری، انتخاب واحدهای بافندگی پارچه (منبع یابی چندگانه)، موضوعی پیچیده و قابل تامل است.
این محقق با تکیه بر این نکته که یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز برای مدیران زنجیره تأمین، عدم قطعیت در برنامه ریزی های این حوزه است، اظهار داشت: در این پژوهش تلاش شده تا سه مدل برای مواجهه با مسئله انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش پارچه به عرضه کنندگان جهانی در صنعت نساجی و پوشاک در شرایط نوسانات ارزی عرضه شود.
درویشی اضافه کرد: در واقع، سه مدل یکپارچه برنامه ریزی خرید، تولید و حمل و نقل با درنظر گرفتن عدم قطعیت داده ها توسعه داده شده تا میزان خرید از هر تأمین کننده با عنایت به سطوح تخفیف عرضه شده از جانب تأمین کنندگان، میزان تولید در هر دوره و تعداد و نوع حمل و نقل مشخص شود.
این پژوهشگر ضمن اشاره به مساله اول مبنی بر« برنامه ریزی خرید-تولید چند هدفه با ارسال مستقیم»، اظهار داشت: یکپارچگی در برنامه ریزی خرید و تولید سبب می شود تا به اندازه نیاز و متناسب با تقاضا و مقدار تولید هر دوره، خرید مواد اولیه صورت گیرد که این امر منجر به کاهش هزینه های خرید، حمل و موجودی می شود.
وی اضافه کرد: همینطور تا حد ممکن، سود از دست رفته ناشی از عدم پاسخگویی به تقاضا هم کاسته می شود، چون که فرایند خرید و تولید بر مبنای پاسخگویی به تقاضا و در نظر داشتن ظرفیت تولید و ظرفیت نگهداری موجودی، برنامه ریزی می شود.
درویشی ضمن اشاره به مساله دوم تحت عنوان «تصمیم گیری یکپارچه خرید-تولید چند سایتی در شرایط عدم قطعیت »گفت: مدل ریاضی دوم به صورت چند هدفه، چند منبعی، چند کارخانه تولیدی و چند محصوله در نظر گرفته شده که با عنوان کوتاه شده «تصمیم گیری یکپارچه خرید-تولید چند سایتی در شرایط عدم قطعیت»بیان می شود.
این محقق ضمن اشاره به مسئله سوم، یعنی«تخصیص بهینه سفارشات در زنجیره تأمین دو سطحی با باراندازهای متقاطع و نوسانات تصادفی تقاضای پوشاک»گفت: در مدل سوم، استراتژی توزیع بارانداز متقاطع بعنوان موضوعی مهم درنظر گفته می شود، با این تفاوت که بر خلاف مدل دوم که در آن فقط یک انبار میانی درنظر گرفته شده، در مدل سوم چند بارانداز متقاطع در مرز کشور خریدار مفروض است.
وی افزود: به علت وجود فواصل مختلف بین تأمین کننده و کارخانه های شرکت خریدار، وجود چند انبار میانی هم امکان دارد. در واقع، کالاهای ارسالی از تأمین کنندگان توسط ناوگان حمل و نقل طرف سوم (از طریق خطوط حمل و نقل جهانی)، به یکی از این انبارها منتقل شده و سپس بدون انبار شدن، با وسایل حمل و نقل داخلی به کارخانه های تولید منتقل می شود.
این محقق در انتها تصریح کرد: نتایج این رساله نشان داده است عدم توجه به عدم قطعیت و مخاطرات موجود در خریدهای خارجی در صنعت نساجی (با وجود تغییرات نرخ ارز) هزینه های قابل توجهی بوجود می آورد که منجر به از دست دادن تقاضای مشتری شود. مضاف بر آن که رقابت پذیری صنعت پوشاک وابستگی قابل ملاحظه ای به هزینه های حمل و میزان خرید مواد در دوره های تصمیم گیری تاکتیکی دارد.
گفتنی است، نتایج حاصل از این طرح در دو نشریه بین المللی با درجه Q۱ (مجله "محاسبات نرم کاربردی" با ضریب تأثیر ۴۷/۵ و مجله "سیستم ها و مجموعه های فازی" با ضریب تأثیر ۳/۳ ) به چاپ رسیده است.
همچنین پروژه« مدل برنامه ریزی خرید و منبع یابی جهانی پارچه» در سومین دوره جشنواره رساله های برتر ایران، ویژه جایزه دکتر حسابی، از جانب کمیته داوران عنوان "پایان نامه برتر" را به خود اختصاص داد و به پژوهشگر آن خانم فاطمه درویشی مزنگی گواهینامه "دانشجوی برتر" اعطا شد.
استاد راهنمای این پروژه رضا قاسمی یقین و استاد مشاوران عبدالحسین صادقی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده اند.
به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از ایرنا، جشنواره رساله های برتر ایران در سال ۱۳۹۷متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خویش را شروع کرد و به دنبال آن با هدف تکمیل رسالت علمی فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد.
نخستین دوره جشنواره رساله های برتر ایران در آبان ماه ۹۷ برگزار شد و الان پژوهشگران در حال ارسال اثر به دومین دوره از جشنواره رساله های برتر ایران هستند.
جشنواره رساله های برتر ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی در انتهای هر ترم تحصیلی دانشگاهی با مشارکت طیف وسیعی از اساتید دانشگاه های ایران برگزار می گردد.
هدف این جشنواره انعکاس دستاوردهای جامعه علمی، آموزشی و صنعتی سراسر کشور، داوری، بررسی و درجه بندی رساله های انجام شده در دانشگاه های ایران و در نهایت گردآوری و انتشار برترین رساله های انجام شده در دانشگاه های ایران و یا توسط دانشجویان ایرانی، در یک مجموعه واحد و به صورت منظم و دوره ای است.
پایان نامه هایی که موفق به کسب امتیاز (عالی) از هیات داوران جشنواره شوند، در مجموعه نفیس و پرارزش رساله های برتر ایران قرار خواهند گرفت و گواهینامه رساله برتر، گواهینامه پژوهشگر برتر و گواهینامه دانشجوی برتر به همراه لوح تقدیر نفیس و ویژه جشنواره پروفسور حسابی که متن تقدیرنامه رساله برتر جشنواره و عنوان رساله بر روی آن هک شده است، از سوی دبیرخانه جشنواره پروفسور حسابی به آنها اعطا خواهد شد.


1399/10/27
18:41:16
0.0 / 5
677
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است