معاون بنیاد ملی نخبگان مطرح كرد:

لزوم اصلاح سند نخبگان با عنایت به فرمایشات رهبری

لزوم اصلاح سند نخبگان با عنایت به فرمایشات رهبری

به گزارش دانشگاه فارسی معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: به علت تغییر شرایط و به وجود آمدن چالش ها و موضوعات جدید در حوزه‌ی نخبگان بعضاً احتیاج به اصلاح سند نخبگان حس می شود.به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از بنیاد ملی نخبگان، آریا الستی با اشاره به دیدار سالانه‌ی نخبگان و مستعدان برتر با مقام معظم رهبری، اظهار داشت: در این دیدارها علاوه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، نخبگان و مستعدان برتر بعضاً به نكات بسیار مهمی اشاره می كنند كه می تواند افق های تازه ای پیشروی مسیر بنیاد ملی نخبگان قرار دهد.
وی اضافه كرد: بنیاد ملی نخبگان در آینده ای نزدیك تلاش دارد در نشست های تخصصی با این افراد، نظرات و ایده های مطرح شده توسط آنان را بررسی كند.
الستی در ادامه به محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره نمود و افزود: سند استراتژیك كشور در امور نخبگان، مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و اجرایی سازی آن همواره یكی از تأكیدات مقام معظم رهبری است؛ بطوریكه ایشان در دیدار اخیر با جامعه‌ی نخبگانی فرمودند اگر این سند به درستی و دقیق اجرایی می شد، خیلی از نقدهایی كه امروز توسط نخبگان و مستعدان برتر مطرح می شود، اصلاً موضوعیت پیدا نمی كرد.
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان اظهاركرد: این سند برای كل كشور است و نه فقط برای بنیاد ملی نخبگان؛ در واقع در سند استراتژیك كشور در امور نخبگان، همه‌ی دستگاه های اجرایی و همینطور شورایعالی انقلاب فرهنگی وظایفی دارند؛ در این بین، بنیاد ملی نخبگان هم بعنوان نهادی مهم و راهبر، در این سند نقش مهمی را بر عهده دارد.
وی افزود: در این سند، شورایعالی انقلاب فرهنگی باید گزارش عملكرد دستگاه های اجرایی را از بنیاد ملی نخبگان مطالبه كند و سپس برپایه آن ارزیابی كلانی از این عملكردها داشته باشد.
الستی افزود: قبل از تغییر ساختار سازمانی بنیاد ملی نخبگان، ستاد اجرایی سازی سند استراتژیك كشور در امور نخبگان در این بنیاد فعال بود كه وظیفه آن زمینه سازی برای اجرایی سازی سند بر اساس مشاركت دستگاه ‎های اجرایی بود. این بخش گرچه در ابتدا نتوانست به نتیجه‌ی قابل توجهی در تعامل با دستگاه های اجرایی برسد اما در ادامه با قرار دادن بند ث ماده ۶۴ در برنامه‌ی ششم توسعه توانست نقش خوبی ایفا كند.
وی افزود: طبق این بند، دستگاه ها و نهادهای مرتبط وظیفه دارند مأموریت و وظایف خویش را در حوزه‌ی نخبگان متناسب با سند استراتژیك كشور در امور نخبگان احصاء كرده و برای اجرایی سازی آن برنامه ریزی و نتیجه را به بنیاد ملی نخبگان اعلام كنند تا این بنیاد هم ضمن بررسی این داده ها، نتایج را به شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان كرد: در سال اول به جز ۵ دستگاه، همه‌ی نهادها و دستگاه ها با بنیاد ملی نخبگان همكاری كردند كه نتایج در چارچوب كتابچه‌ی میثاق نامه كه حاوی برنامه ها و تعهدات اعلام شده توسط دستگاه های مذكور بود، به خودِ دستگاه ها و همینطور مجلس شورای اسلامی عرضه شد. امسال هم میزان پیشرفت كار به بنیاد ملی نخبگان گزارش شده كه هم اكنون بنیاد در حال جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات برای عرضه به مجلس شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
وی خاطرنشان كرد: برای نیل به اهداف تعیین شده در حوزه‌ی نخبگان و تحقق فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در این عرصه، توجه به سند استراتژیك كشور در امور نخبگان و انجام امور بر اساس آن، یكی از ملزوماتی است كه همه‌ی دستگاه های ذی ربط حتی بنیاد ملی نخبگان و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید به آن عمل كنند. علاوه بر آن، دستگاه ها باید بدانند عمل بر اساس محورهای این سند، نه تنها اقدامی اضافه بر كارهای سازمانی آنها نیست بلكه در جهت ارتقاء و توسعه‌ی سازمان ها و دستگاه های مربوطه در راه انجام رسالت های ذاتی است.
الستی تاكید كرد: اجرایی سازی سند استراتژیك كشور در امور نخبگان به معنای بی نیازی آن از اصلاح نیست؛ به عبارت بهتر، به علت تغییر شرایط و به وجود آمدن چالش ها و موضوعات جدید در حوزه‌ی نخبگان بعضاً احتیاج به اصلاح این سند حس می شود اما این نكته نباید به مفهوم متوقف شدن روند اجرایی سازی آن باشد. در واقع، تأخیر در اجرایی سازی سند استراتژیك كشور در امور نخبگان به بهانه‌ی بازبینی آن، روند حركتی كشور در راه نخبگان را متوقف می كند.
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان كرد: برای اجرایی شدن هر سندی در كشور باید در وهله‌ی اول فرآیندها به درستی و دقیق تدوین شوند تا در اثر تحولات مدیریتی و به علت فقدان حافظه‌ی سازمانی ساختار مدیریتی كشور، اجرایی شدن اسناد گرفتار خلل نشود.
الستی با اشاره به سخنان رهبرمعظم انقلاب در دیدار با نخبگان و مستعدان برتر و تاكید ایشان بر پرهیز از بددلی در جنبش علمی كشور، تصریح كرد: نباید به بهانه‌ی وجود برخی مشكلات و كاستی ها، این جنبش را كوچك و اصل آنرا زیر سؤال برد. باید دانست، هر ملتی در سیر جنبش علمی خود گرفتار اختلالات و اشتباهات سهوی و عمدی از جانب افراد كم ‎توجه و یا حتی مغرض می شود اما این مورد نباید دست انداز مسیر پیشرفت های علمی باشد.
وی در ادامه به مبحث تنوع ساحت نخبگانی بعنوان یكی از تأكیدات رهبرمعظم انقلاب اشاره نمود و اظهار داشت: نخبه در هر حوزه ای كه فعال باشد، باید آثار او مورد توجه قرار بگیرد چونكه توجه به یك حوزه‌ی خاص و یا یك دانشگاه خاص در نظام و جامعه‌ی نخبگانی مضرات بسیاری به دنبال دارد. علاوه بر آن، فرهنگ هم باید دوشادوش علم مورد توجه باشد چونكه به تعبیر رهبرمعظم انقلاب، علم بدون فرهنگ منتج به بمب اتم می شود.
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان كرد: یكی از دانشمندان مسیحی و فلسطینی به یكی از رهبران كاتولیك كه به مسلمانان توهین كرده بود، در چارچوب نامه ای پاسخ داد كه در زمان كاروانسالاری مسلمانان و تمدن اسلامی در علم و فناوری، علیرغم تمام توسعه ها كه در زمینه های علمی، فرهنگی، ادبی، نجوم و غیره محقق شد، هیچگاه تجهیزات و ادوات جنگی و نظامی رشد و توسعه نیافت. به عبارت دیگر، مسلمانان شمشیر گرفتند و شمشیر پس دادند اما در نقطه‌ی مقابل، در زمان كاروانسالاری غرب در علم، پیكان رشد علم و فناوری در حوزه‌ی تجهیزات نظامی و دفاعی بود و حتی خیلی از پیشرفت های علوم دیگر هم سرریز توسعه‌ی ادوات جنگی بود. این رویه به خوبی مبین نقش فرهنگ در علم است.
وی با اشاره به اینكه علوم انسانی در وهله‌ی اول بعنوان یك «علم» اصالت دارد، خاطرنشان كرد: در زمان تمدن ایرانی-اسلامی، فرهنگ سینه به سینه منتقل می شد و شاخصهای فرهنگی جامعه به خوبی مشهود بودند. بنابراین تمام پیشرفت و توسعه‌ی علمی و فناوری از معماری تا نحوه‌ی مصرف انرژی بر اساس فرهنگ انجام می گرفت؛ ازاین رو نمی توان و نباید یك ادیب را از چرخه‌ی نخبگانی حذف نمود چونكه حذف فرهنگ سبب ناركارآمدی علم خواهد شد. در واقع، برای تربیت یك دانشمند كاردانِ متعهد، علاوه بر آموزش های علمی، باید آموزش های فرهنگ هم مورد توجه قرار بگیرند.
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان در ادامه بر ضرورت توسعه‌ی دیپلماسی عمومی از منظر رهبر انقلاب اشاره نمود و اظهار داشت: گرچه مخاطب رهبری معظم در مبحث دیپلماسی عمومی نخبگان، خودِ نخبگان بودند و ایشان بر هم افزایی و ارتباطات علمی با نخبگان منطقه، حوزه‌ی مقاومت، جهان اسلام و حتی جهان تاكید داشتند اما باید دانست این دیپلماسی نیازمند زیرساخت هایی است كه لازم است به همت دستگاه ها و نهادهای مرتبط فراهم گردد تا فرد نخبه بتواند با یكی از همترازان خود در جهان دیدار و تعامل كند.
الستی خاطرنشان كرد: مبحث دیپلماسی عمومی نخبگان یكی از موضوعات مورد تاكید سند استراتژیك كشور در امور نخبگان است تا جاییكه ۹ اقدام ملی از ۷۰ اقدام این سند به این حوزه و نقش دستگاه ها و نهادها در آن اشاره دارد.
وی با اشاره به اینكه رهبرمعظم انقلاب همواره بیشتر از هر مسئول دیگری حامی نظام نخبگانی و جامعه‌ی نخبگانی بوده اند، تصریح كرد: دیدار سالانه نخبگان با رهبرمعظم انقلاب فرصتی مغتنم است كه هر ساله نصیب نظام نخبگانی و جامعه‌ی نخبگانی شده و افق های روشنی را باز می كند. استفاده درست و بهینه از این فرصت می تواند در كمترین زمان ممكن كشور را به اهداف تعیین شده در حوزه‌ی نخبگان برساند.


1398/07/23
15:18:08
5.0 / 5
3794
تگهای خبر: آموزش , دانشگاه , دستگاه , علمی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است