یك مقام مسئول خبر داد:

آموزش كنترل لطمه های اجتماعی در ۱۰ دانشگاه، تاثیرگذاری خط مشاوره

آموزش كنترل لطمه های اجتماعی در ۱۰ دانشگاه، تاثیرگذاری خط مشاوره

دانشگاه فارسی: رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت از آموزش كنترل لطمه های اجتماعی در 10 دانشگاه پر خطر و اختصاص دو واحد درسی به دانشجویان با سوژه لطمه های اجتماعی آگاهی داد.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، اولین كارگروه تخصصی كنترل و كاهش لطمه های اجتماعی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی با حضور دكتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت‏‏، رحمان خدابنده لو مدیر كل دانشجویی وزارت بهداشت‏، دكتر افسانه صادقی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت و تعدادی از معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشكی اجرا شد. دكتر افسانه صادقی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت با تاكید بر این مساله نشست «آسیب های اجتماعی و روانی در فضای دانشگاه های علوم پزشكی و راه كارهای برون رفت»، اشاره كرد: لطمه های اجتماعی موضوعی هم گیر است كه مردم از هر قشری در تمام دنیا با این دسته از لطمه ها سر و كار دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی گفت: لطمه های اجتماعی و روانی مسائل و پدیده های واقعی، متغیر و گوناگونی هستند كه قابل كنترل و پیشگیری هستند و می توان با مراقبت از گرفتار شدن به این لطمه ها جلوگیری كرد. صادقی اشاره كرد: در حقیقت مخاطبین معاونت های فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشكی؛ جمعیت دانشجویی متشكل از گروه ۱۸ سال به بالا هستند كه این گروه به تبع رشد و تحول ذاتی خود، خواه و ناخواه گرفتار برخی مشكلات هویتی در این دوران می شوند و در عین حال با مشكلاتی مانند ناامیدی، نگرانی از آینده شغلی، افسردگی، لطمه هایی چون شكست های عاطفی، مصرف مواد الكلی، مصرف داروها، رفتارهای خود لطمه رسان روبه رو می شوند. وی با بیان این نكته كه دفتر مشاوره وزارت بهداشت و ادارات تابعه بعنوان تنها متولی تامین و حفظ سلامت روان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی در حال فعالیت هستند، گفت: اسناد بالادستی ما را موظف كرده تا در مورد سلامت روان دانشجویان به صورت ویژه ورود نماییم. در حقیقت شورای اجتماعی وزارت كشور برمبنای طرح تقسیم كار ملی كه به تمام دستگاه ها ابلاغ كرده است، از این دستگاه ها خواسته است كه در بحث لطمه های اجتماعی با عنایت به وظیفه ذاتی خود فعالیت و ورود كنند. رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت یكی از موضوعات مهم را كاهش شكست های عاطفی در جمعیت دانشجویی و محیط های دانشگاهی دانست و گفت: از دیگر موضوعات مهم می توان به كاهش مصرف الكل و دخانیات، ارتقای هدفمند ارتباط میان دانشجویان در فضای دانشگاهی با هدف تسهیل در امر ازدواج، افزایش پایگاه های دانش بنیان و ایجاد فضای فرهنگی و هنری در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی اشاره نمود. وی اظهار داشت: به جز سوژه افرایش پایگاه های دانش بنیان دیگر موارد بر عهده معاونت های فرهنگی و دانشجویی و ادارات مشاوره دانشجویی است. صادقی اشاره كرد: بر طبق این تقسیم كار بنا شده است در سال های اول و دوم ۱۰ دانشگاه پر خطر را در نظر گرفته و به آموزش و كنترل مسائل عنوان شده در این دانشگاه ها پرداخته شود. در ادامه اختصاص دو واحد درسی با سوژه لطمه های اجتماعی در واحدهای درسی دانشجویان نیز دارای اهمیت است كه در این خصوص، حضور معاونت آموزشی جهت تعریف این دو واحد درسی در برنامه های آموزشی مطرح است. وی تصریح كرد: با عنایت به این ابلاغیه كه به وزارت بهداشت و علوم داده شده است ما وظیفه داریم درباب لطمه های اجتماعی قدم هایی را برداریم و بر همین مبنا جلساتی را با حضور تمام دستگاه های عنوان شده گذاشته و نظام مراقبت های جامع را طراحی نموده ایم و در حال تلاش و تبادل اطلاعات با قسمت های مربوطه در این راستا در وزارت بهداشت هستیم. رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت، اظهار داشت: برای فهم درصد میزان لطمه های اجتماعی در فضای دانشگاهی و تبیین وضع موجود لطمه های اجتماعی و روانی حوزه سلامت در بین دانشجویان سه طرح را به صورت كشوری در وزارت بهداشت اجرا كرده ایم. وی ادامه داد: یكی از این طرح های موفق طرح «سیمای زندگی» است. «شیوع شناسی مصرف مواد و بررسی ریس شاخصهای مصرف مواد در جمعیت دانشجویی» و «پایلوت ابزار غربالگری سلامت روان» كه بعد روانی و مصرف مواد را در ابزار جدید می سنجد نیز از دیگر طرح های انجام شده است. صادقی به تببین وضعیت لطمه های اجتماعی و روانی طبق گزارش های ثبت شده در سامانه فرابر وزارت بهداشت اشاره نمود و اظهار داشت: در واقع یكی از كانال هایی كه به ما كمك می نماید لطمه های اجتماعی در فضای دانشگاه های علوم پزشكی را رصد نماییم بازگشت دانشجویانی است كه به دفاتر مشاوره بازگشت می كنند. وی به تقویت و حمایت برنامه های ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان و گسترش مراكز خدمات مشاوره در دانشگاه های علوم پزشكی اشاره نمود و اضافه كرد: باید در تمام پردیس های دانشگاهی، ستاد مركزی، دانشكده ها و خوابگاه ها برمبنای بخشنامه های داده شده، دفتر مشاوره مستقر باشد‎ تا در هر جا دانشجو حضور دارد دفاتر مشاوره برای تقاضای دانشجویان برپا باشد تا در پیش گیری از لطمه های اجتماعی و روانی امكان رسیدگی سریعتر وجود داشته باشد. رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت، اشاره كرد: «مداخله در رفتارهای خود لطمه رسان»، «ارائه خدمات مددكاری برای دانشجویان بازگشت كننده و پیگیری دانشجویان لطمه پذیر و در معرض آسیب»، «استفاده از پتانسیل دانشجویان در طرح همتایاران سلامت روان» و «برگزاری دوره های آموزشی در حوزه ۱۰ مهارت زندگی» از دیگر تلاش های صورت گرفته در این حوزه می باشد. وی به ارائه خدمات به دانشجویان در معرض افت تحصیلی اشاره نمود و اظهار داشت: خط مشاوره تلفنی هم اكنون در ۳۵ دانشگاه علوم پزشكی فعال است و امید داریم دیگر دانشگاه های ما نیز این خط را برای دریافت مشكلات دانشجویان راه اندازی و فعال كنند. این كار بسیار تاثیر گذار است برای اینكه تحقیقات نشان داده است اگر در سه دقیقه اول بروز رفتار خود لطمه رسان بتوان با دانشجو صحبت كرد می توان وی را از انجام رفتار پر خطر دور و منصرف كرد. صادقی لطمه های اجتماعی را شامل حاشیه نشینی، فقر، بیكاری، زنان بی سرپرست، كودكان كار و.. دانست و گفت: موضوعاتی كه در این عرصه به جمعیت دانشگاهی نزدیك تر است شامل اعتیاد، رفتارهای خود لطمه رسان، شكست های عاطفی و تا حدودی بحث طلاق است. در ادامه این جلسه دكتر عفت محمدامینی؛ مددكار اجتماعی و مدرس دانشگاه به موضوعات مهم حوزه سلامت روان دانشجویان اشاره نمود و اظهار داشت: مسائل دانشجویان در یك دسته بندی كلی مسائل «روانشناختی»، «تحصیلی»، «سوء مصرف مواد» و «مسائل عاطفی» است. وی افزود: اگر بخواهیم بدانیم چه كار خاصی در حوزه پیش گیری از لطمه های اجتماعی در دانشگاه ها و محیط های خوابگاهی می توانیم انجام دهیم باید به بحث «شناسایی» اشاره نمود برای اینكه در ابتدا باید شناسایی در دانشگاه بوسیله اطلاعات به دست آید. در این راه حضور موثر مددكار اجتماعی در خوابگاه ها و محیط های دانشگاهی تاثیر بسیار زیادی دارد برای اینكه بوسیله این حضور فعال می توان نشانه های اولیه مشكلات رفتاری و روانشناختی را رصد و اطلاعات لازم را در اختیار دانشجو قرار داد و خدمات را به محیط زندگی دانشجو برد. این مددكار اجتماعی با بیان این كه همیاران سلامت در بعد آموزشی حضور بسیار پر اهمیتی دارند، به اهمیت مسائل تفریحی در بین دانشجویان پرداخت و این فضا را امكانی برای آموزش های مهارت های زندگی و همین طور شناسایی دانشجویان مشكل دار دانست. در ادامه این جلسه معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی به بیان نظرات و پیشنهاد موضوعاتی كه به حوزه مشاوره و سلامت روان در فضای دانشگاهی كمك می نماید، پرداختند. از مهمترین موضوعات عنوان شده می توان به «توجه ویژه به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، توجه به سرمایه نیروی انسانی معاونت های فرهنگی و دانشجویی، كمبود بودجه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشكی كه منجر به كاهش بودجه اختصاص یافته به حوزه سلامت روان دانشجویان می شود، همراهی معاونت توسعه در هر دانشگاه با معاونت فرهنگی و دانشجویی در حوزه استخدام نیروی انسانی متخصص در حوره سلامت روان» اشاره نمود. همین طور «دیده شدن مباحث مربوط به سلامت روان در برنامه های آموزشی دانشجویان علوم پزشكی جهت توانمندسازی اجتماعی و روانی، پشتیبانی از اجرای پروتكل های دانشجویان لطمه پذیر، آموزش مهارت ارتباطی به دانشجویان، ارتقای فضای ورزشی و تفریحی برای دانشجویان، ساخت خوابگاه های دانشجویی مناسب شأن دانشجویان، ایجاد تیم تخصصی جهت كاهش لطمه های اجتماعی و روانی دانشجویان در فضای دانشگاهی، تقویت زیر ساخت های حوزه های مشاوره در دانشگاه ها» از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.


منبع:

1398/06/27
14:35:39
5.0 / 5
3915
تگهای خبر: آموزش , پزشك , تحصیل , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است