گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر؛

وضعیت عرضه خوابگاه دانشجویی در مقطع ارشد، اعلام شرایط دانشگاهها

وضعیت عرضه خوابگاه دانشجویی در مقطع ارشد، اعلام شرایط دانشگاهها

به گزارش دانشگاه فارسی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور شرایط عرضه خوابگاه به پذیرفته شدگان آزمون كارشناسی ارشد سال ۹۸ را اعلام نمودند.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، بر این اساس خیلی از دانشگاه ها یا فاقد خوابگاه دولتی هستند و یا شرایط ویژه ای برای عرضه خوابگاه در نظر گرفته اند. همینطور خیلی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نوبت دوم و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هم اعلام نموده اند به هیچ وجه امكان تأمین مسكن و خوابگاه را برای دانشجویان نخواهند داشت. پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشی كه دارای پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد هستند هم شرایط خویش را برای عرضه خوابگاه اعلام نموده اند. بعضی از مراكز آموزش عالی و دانشگاه ها هم اعلام نموده اند خوابگاه دولتی را برای مدت محدودی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. تعداد بسیار محدودی از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی هم اعلام نموده اند كه شرایط اعطای خوابگاه برای دانشجویان آنها فراهم گشته است. جدول شرایط دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای عرضه خوابگاه در مقطع كارشناسی ارشد ردیف نام مركز شرایط و توضیحات ۱ پژوهشكده مطالعات واژه گزینی فاقد خوابگاه ۲ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله فاقد هرگونه تسهیلات و امكانات خوابگاهی ۳ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران فاقد خوابگاه و هرگونه امكانات خوابگاهی ۴ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فاقد هرگونه امكانات خوابگاهی ۵ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری امكان واگذاری خوابگاه به خواهران / ‏‬ عدم امكانات خوابگاهی برای برادران ۶ پژوهشگاه مواد و انرژی فاقد امكانات خوابگاهی و اسكان دانشجویان ۷ پژوهشگاه هوافضا فاقد خوابگاه ۸ دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه خوابگاه متأهلی ندارد ۹ دانشكده صدا و سیما واحد قم فاقد هرگونه امكانات خوابگاهی برای نوبت دوم ۱۰ دانشكده ارتش فاقد خوابگاه دانشجویی ۱۱ دانشكده علوم انسانی حضرت معصومه (ع) تعهد عرضه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ندارد ۱۲ دانشكده فنی و مهندسی گلپایگان فاقد خوابگاه دولتی ۱۳ دانشگاه اراك محدودیت اسكان دانشجویان روزانه در خوابگاه های دولتی / ‏‬ امكان استفاده دانشجویان نوبت دوم از خوابگاه های غیردولتی تحت نظارت دانشگاه ۱۴ دانشگاه اردكان دارای خوابگاه های خودگردان (تأمین هزینه توسط دانشجویان) ۱۵ دانشگاه اصفهان فاقد خوابگاه متاهلی / ‏‬ محدودیت ظرفیت خوابگاه های دانشگاه / ‏‬ عدم تعهد تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم ۱۶ دانشگاه الزهرا (س) خوابگاه فقط برای دانشجویان روزانه غیربومی / ‏‬ عدم تعهد تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم ۱۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان اولویت رتبه های برتر هر رشته در واگذاری خوابگاه ۱۸ دانشگاه تبریز اسكان دانشجویان در خوابگاه خودگردان ۱۹ دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته كرمان خوابگاه برای دانشجویان روزانه ۲۰ دانشگاه تخصصی تكنولوژی های جدید آمل فاقد خوابگاه دولتی ۲۱ دانشگاه تربت حیدریه دارای خوابگاه خودگردان برای دانشجویان روزانه و نوبت دوم ۲۲ دانشگاه تربیت مدرس خوابگاه دوره های روزانه به دو صورت (روزانه نوع (یك) واجد خوابگاه و (روزانه نوع دو) فاقد خوابگاه / ‏‬ عدم امكان تأمین خوابگاه برای نوبت دوم / ‏‬ فاقد خوابگاه متأهلی ۲۳ دانشگاه تهران به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد ۲۴ دانشگاه خوارزمی دانشگاه در تهران فاقد خوابگاه بوده و انتخاب خوابگاه خودگردان به عهده شخص دانشجو است / ‏‬ دانشگاه مسئولیتی برای تهیه خوابگاه خودگردان ندارد ۲۵ دانشگاه زنجان شرایط خاص برای دوره های روزانه / ‏‬ عدم تعهد تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم / ‏‬ فاقد خوابگاه متأهلی ۲۶ دانشگاه سلمان فارسی كازرون دارای خوابگاه خودگردان ۲۷ دانشگاه سمنان واگذاری خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه در نخستین سال / عدم‬ ‏ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان ۲۸ دانشگاه سیستان و بلوچستان فقط به ۴۰ درصد دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می گیرد ۲۹ دانشگاه شهركرد واگذاری خوابگاه به تعداد كمی از دانشجویان روزانه ۳۰ دانشگاه شهید باهنر كرمان واگذاری خوابگاه دولتی به دانشجویان روزانه / ‏‬ واگذاری خوابگاه به سایرین در صورت وجود ظرفیت و با امتیازبندی ۳۱ دانشگاه شهید بهشتی اولویت استفاده از خوابگاه بر حسب رتبه قبولی داوطلب / ‏‬ عدم تخصیص خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ۳۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عرضه خوابگاه فقط برای دانشجویان مجرد غیر بومی ۳۳ دانشگاه شهید مطهری فاقد خوابگاه برای خواهران ۳۴ دانشگاه صنعتی اراك خوابگاه خودگردان برای دانشجویان پسر ۳۵ دانشگاه صنعتی ارومیه فاقد خوابگاه ملكی برای دانشجویان دختر / ‏‬ تعداد محدود خوابگاه ملكی برای دانشجویان پسر / ‏‬ امكان استفاده از خوابگاه خودگردان ۳۶ دانشگاه صنعتی امیركبیر عدم وجود امكانات خوابگاهی واحد دانشگاهی گرمسار دانشگاه امیركبیر ۳۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عرضه خوابگاه به دانشجویان غیربومی روزانه با اولویت رتبه های ورودی / ‏‬ عرضه خوابگاه خودگردان برای سایر متقاضیان / ‏‬ عدم خوابگاه به دانشجویان ساكن استان های تهران و البرز / ‏‬ عدم خوابگاه به دانشجویان دوره های نوبت دوم، مجازی و مشترك ۳۸ دانشگاه صنعتی سهند تبریز به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد ۳۹ دانشگاه صنعتی شریف تأمین خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیربومی به استثنای دانشجویان پردیس خودگردان و ساكنین شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز / ‏‬ امكان تأمین خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم وجود ندارد ۴۰ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه خوابگاه های دانشگاه در حال راه اندازی هستند و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد ۴۱ دانشگاه صنعتی شیراز اولویت واگذاری خوابگاه با رتبه های برتر ۴۲ دانشگاه صنعتی قوچان خوابگاه با نرخ مصوب صندوق رفاه برای دانشجویان پسر / ‏‬ خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان دختر ۴۳ دانشگاه صنعتی همدان فاقد خوابگاه دولتی و هیچ تعهدی در مورد خوابگاه ندارد ۴۴ دانشگاه علامه طباطبایی اولویت خوابگاه برای دانشجویان روزانه با رتبه های زیر ۲۰/‏‬ سایر دانشجویان روزانه با اولویت دختران / ‏‬ فاقد خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم، مهمان، انتقالی، بورسیه و شاغل / ‏‬ فاقد خوابگاه متاهلی / ‏‬ به دانشجویان ساكن در استان های تهران و البرز، خوابگاه تعلق نمی گیرد ۴۵ دانشگاه علم و صنعت ایران خوابگاه محدود برای دانشجویان دختر دوره روزانه / ‏‬ فاقد خوابگاه متاهلی / ‏‬ فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم / ‏‬ فاقد هرگونه خوابگاه در واحد شهرستان نور دانشگاه علم و صنعت ۴۶ دانشگاه علوم انتظامی امین خوابگاه مجردی فقط دانشجویان غیربومی ۴۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فاقد امكانات خوابگاهی ۴۸ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر هیچ گونه تعهدی برای عرضه خوابگاه ندارد ۴۹ دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری دارای خوابگاه خصوصی زیر نظر دانشگاه ۵۰ دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری برای دانشجویان جدید فاقد امكانات رفاهی و خوابگاه است ۵۱ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری هیچ گونه تعهدی در مورد تأمین اسكان و خوابگاه ندارد ۵۲ دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم در مورد تغذیه و اسكان دانشجویان نوبت دوم تعهدی ندارد ۵۳ دانشگاه فسا واگذاری خوابگاه های تحت سرپرستی دانشگاه ۵۴ دانشگاه قم واگذاری خوابگاه بر مبنای امتیاز خاص / ‏‬ سایر دانشجویان دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان می توانند از امكانات خوابگاه های غیردولتی با مدیریت بخش خصوصی استفاده كنند ۵۵ دانشگاه كاشان خوابگاه محدود برای دانشجویان روزانه / ‏‬ به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد / ‏‬ امكان استفاده دانشجویان خارجی از خوابگاه با پرداخت اجاره بها ۵۶ دانشگاه كوثر بجنورد دارای خوابگاه خصوصی زیر نظر دانشگاه ۵۷ دانشگاه گیلان محدودیت خوابگاه و واگذاری تنها بعد از تعیین امتیازات كسب شده و رتبه بندی ۵۸ دانشگاه مازندران ظرفیت خوابگاه محدود و واگذاری به متقاضیان برپایه اولویت مندرج در آیین نامه ۵۹ دانشگاه نیشابور فاقد خوابگاه دولتی / امكان‬ استفاده از خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه ۶۰ دانشگاه هنر خوابگاه مجردی فقط دانشجویان روزانه پردیس دانشگاه هنر در كرج بر مبنای اولویت / ‏‬ فاقد خوابگاه متأهلی / ‏‬ به دانشجویان نوبت دوم و پردیس بین الملل خوابگاه تعلق نمی گیرد ۶۱ دانشگاه هنر اسلامی تبریز فاقد خوابگاه ۶۲ دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتی / امكان‬ استفاده از خوابگاه های خودگردان ۶۳ مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تعهدی بابت خوابگاه ندارد ۶۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی عدم عرضه خوابگاه برای دانشجویان روزانه و نوبت دوم سایر مراكز آموزش عالی و دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی هم شرایط عرضه خوابگاه را به صورت جداگانه در دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسی ارشد سال ۹۸ اعلام نموده اند.

1398/04/28
11:30:40
5.0 / 5
4093
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است