معاون وزیر بهداشت عنوان كرد؛

دانشگاهها فضاهای آموزشی را برای جذب دانشجوی خارجی بازمهندسی كنند

دانشگاهها فضاهای آموزشی را برای جذب دانشجوی خارجی بازمهندسی كنند

دانشگاه فارسی: معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح كرد: دانشگاهها باید فضاهای آموزشی خویش را برای جذب دانشجوی خارجی بازمهندسی كنند و تبادلات علمی دانشگاهها در قالب سند آمایش بین الملل توسعه یابد.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از وزارت بهداشت، دكتر باقر لاریجانی با بیان برخی اقدامات حوزه معاونت آموزشی در زمینه توسعه بین المللی آموزش علوم پزشكی توسعه ارتباطات بین المللی در عرصه های علمی را یكی از ملزومات حركت به سمت مرجعیت علمی در حوزه سلامت ذكر كرد. لاریجانی با اشاره به اینكه تحولات خوبی در سال های اخیر در حوزه بین الملل نظام سلامت بوجود آمده است، اظهار داشت: مسائل بین الملل در همه حوزه ها بحث مهمی است و در اسناد بالادستی كشور هم بر این امر تاكید ویژه ای شده است. ضروری می باشد كه بین المللی سازی را جدی بگیریم. معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح كرد: ظرفیت های زیادی در حوزه علوم پزشكی كشور داریم كه می توان از این ظرفیت ها برای جذب دانشجوی خارجی بهره برداری نمود. وی با اشاره به اینكه مقام معظم رهبری در منویات خود بر مرجعیت تاكید كرده اند و هدف این است كه كشور ما قطب علمی در منطقه و جهان اسلام شود، تصریح كرد: برای حركت در این مسیر لازم است وارد عرصه های بین الملل شویم و با سایر كشورهای دنیا در ارتباط باشیم. لاریجانی تصریح كرد: هدف این است كه فرهنگ كشور در جهان جا بیافتد و در عرصه های علمی بین المللی وارد شویم. این امر در چشم انداز ۲۰ ساله كشور هم تاكید شده و در قانون برنامه ششم توسعه هم بر توسعه بین اللل آموزش عالی تاكید شده و مصوبات قانونی كشور از این امر حمایت می كند. وی با اشاره به اینكه كشور ظرفیت های زیادی برای ورود به عرصه های بین المللی دارد، تصریح كرد: اسناد علمی جهانی نشان داده است كه وضعیت كشور در تولیدات علمی مناسب می باشد و سهم كمی و كیفی علمی كشور در جهان در حال افزایش می باشد. این یكی از نشانه های توسعه علمی است. معاون آموزشی وزارت بهداشت از رشد علمی سریع كشور اطلاع داد و اضافه كرد: در پژوهش یكی از سریع ترین رشدهای علمی را تجربه كرده ایم و تعداد اساتید یك درصد و تعداد دانشگاههای برتر كشور در حال توسعه است. لاریجانی اظهار داشت: اگر به شاخص های جهانی نوآوری نگاه نماییم رشد كشور خوب بوده است ولی متناسب با این رشد شبكه های علمی مناسبی در كشور تولید نشده است. باید به این بحث تولید ارتباط بین نتایج پژوهش و نیازهای كشور توجه ویژه ای شود. وی با تاكید بر اینكه باید برای حفظ این جایگاه علمی در جهان مراقبت های ویژه ای صورت گیرد، اظهار داشت: یك مطالعه درمورد چالش های علمی انجام شد. این گزارش نشان داده است باید برای دستیابی به مرجعیت علمی توجه ویژه ای به این بحث شود. قوانینی در نتیجه این مطالعات در كشور وضع شده و در دست پیگیری است. معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: آموزش عالی در بازار جهانی جایگاه وسیعی دارد. در خلال ۱۰ تا ۱۵ سال قبل تعداد دانشجویانی كه به دنبال تحصیل در كشورهایی غیر از كشور خودشان هستند رشد داشته است. وی اضافه كرد: روند جذب دانشجوی خارجی در تمام كشورها در حال رشد است. كشورهای دنیا تلاش زیادی برای جذب دانشجوی خارجی می كنند. كشورهای آسیایی در ارسال دانشجوی خارجی به سایر كشورها رتبه بالایی دارند و این به این مفهوم است كه ما برای تولید سرمایه ملی كشورمان برنامه ریزی نماییم. لاریجانی با اشاره به اینكه ۳ هزار دانشجوی خارجی از ۴۱ ملیت در ایران داریم، تصریح كرد: می توانیم در این كار سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم. برخی دانشگاهها تلاش های خوبی در این زمینه كرده اند و سایر دانشگاهها هم باید اراده جدی برای برنامه ریزی در این زمینه داشته باشند. وی تصریح كرد: ما باید در میان دانشگاه های برتر آسیایی جایگاه خویش را ارتقا دهیم و دانشگاههای برتر كشور را شناسایی نماییم. معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی كه به خوبی در دانشگاههای علوم پزشكی كشور در دست اجرا است، یكی از بسته ها بحث بین المللی سازی است. در این راستا نقشه آمایش بین المللی با كمك حوزه بین الملل وزارت بهداشت طراحی شد كه دانشگاهها باید این نقشه را جدی بگیرند. برخی دانشگاهها هم در این زمینه به خوبی پیش رفته اند. لاریجانی با اشاره به اینكه در واسپاری ماموریت ها به دانشگاهها به دانشگاه اصفهان سپرده شده كه شبكه تعاملات بین المللی دانشگاهها را طراحی نمایند، اظهار داشت: سامانه Education Iran برای معرفی دانشگاهها است و الان برنامه های زیادی در این سامانه بارگذاری شده است. این نكته مهمی است كه بستر اطلاعاتی بین المللی را در كشور ساماندهی نماییم. وی اضافه كرد: اگر می خواهیم دانشجویان خارجی به كشور ما روی بیاورند یكی از راهها اعتباربخشی بین المللی است كه دانشگاهها باید به آن توجه نمایند. این برنامه قسمتی از پتانسیل دانشگاهها است و سطح دنشگاه را در عرصه های بین المللی بالا می آورد. معاون آموزشی وزارت بهداشت از روند ارزیابی دانشگاههای خارجی و مدارك دانش آموختگان خارج از كشور سخن گفت و تصریح كرد: رتبه بندی بین المللی برای ارزیابی دانشگاههای خارجی مورد توجه قرار می گیرد و امسال بر روی بخش های علوم پزشكی دانشگاهها تاكید كرده ایم و اگر دانشگاهی جزو دانشگاه های مورد قبول بین المللی باشد ولی بخش پزشكی آن مناسب نبود از لیست مورد تایید وزارت بهداشت حذف گردیده است. لاریجانی تصریح كرد باید شرایطی تولید نماییم كه دانش آموختگان توانمند خارج از كشور در كشور مورد استفاده قرار بگیرند و اظهار داشت: برنامه ریزی شده كه این افراد به مدت ۶ ماه به صورت محدود و زیر نظر اساتید بیمارستان ها بتوانند فعالیت كنند. وی تصریح كرد: تمام اختیارات دانشگاهها بزرگ در عرصه بین المللی به مناطق آمایشی داده شده كه مناطق می توانند با گذاشتن شورای بین المللی و همفكری با یكدیگر برنامه های بین المللی را پیش ببرند. معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: خیلی از كشورهای منطقه نقص نیروی انسانی تخصصی دارند و مناسب می باشد آموزش های تخصصی دانشجویان این كشورها جدی گرفته شود. این متخصصین پس از تحصیل فرهنگ ایرانی و اسلامی را در كشور خودشان اشاعه می دهند. وی افزود: شرایطی فراهم شده تا دانشجویان خارجی در مقطع تخصصی به صورت محدود و تنها زیرنظر اساتید بتوانند در فضاهای خدماتی در ایران كار كنند و مدركی كه به این افراد داده می گردد فقط برای خارج از كشور است و اگر بخواهند در ایران كار كنند باید از مسیر آزمون و با شرایطی كه دانشجویان داخلی آموزش می بینند وارد شوند. لاریجانی با اشاره به اینكه وزارت بهداشت آزمون های بین المللی را برگزار می نماید و همكاری های خوبی با كشورهای مختلف دنیا داریم. اظهار داشت: جهت گیری های كلی در عرصه بین الملل مشخص شده است و باید ارتباطات را با گروه های درون سازمانی و برون سازمانی گسترش دهیم و شبكه های علمی را گسترش دهیم. وی بیان كرد: برنامه های اقدام بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی طراحی شده و بخشی از این برنامه ها مربوط به توسعه بین المللی آموزش علوم پزشكی است. برخی كارها بلندمدت است و برخی مقطعی كه باید اقدامات مهمی در این عرصه صورت گیرد. معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: ظرفیت هایی بسته بین المللی سازی آموزش برای دانشگاهها بوجود آورده است. همچون این ظرفیت ها تسهیل تعاملات بین المللی و معرفی ظرفیت های دانشگاهها است. وی اضافه كرد: تولید امكان حضور دانشجویان خارجی در عرصه های بالینی و عرضه خدمات فراهم شده كه این امر سبب می گردد سطح آموزش بالینی در كشور ارتقا یابد، همینطور شرایط حضور متخصصین ایرانی مقیم خارج از كشور بوجود آمده كه لازم است دانشگاهها از این ظرفیت ها استفاده كنند. لاریجانی تصریح كرد: دانشگاهها باید فضاهای آموزشی خویش را برای جذب دانشجوی خارجی بازمهندسی كنند، تبادلات علمی دانشگاهها باید در قالب سند آمایش بین الملل توسعه یابد و دانشگاهها با حضور فعال در سامانه Education Iran ظرفیت های خویش را در سطح بین الملل معرفی كنند. معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینكه كشور ما یكی از كشورهای باثبات در سطح منطقه است تصریح كرد: این فرصت خوبی است برای جذب دانشجوی خارجی و همینطور ظرفیت علمی خوبی داریم و نقشه مناسبی برای توسعه علمی در حوزه علوم پزشكی داریم و لازم است دانشگاهها از این بسترها استفاده مناسب داشته باشند.

1397/01/15
16:21:55
5.0 / 5
4457
تگهای خبر: آموزش , اساتید , تحصیل , دانشجو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است