در سایت سازمان ملی سنجش؛

اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگاری

اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگاری

دانشگاه فارسی: نتیجه نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال 1403 وزارت آموزش وپرورش در سایت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اعلام گردید.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، با پایان مراحل بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری و ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳، موضوع مجوز شماره ۱۰۰۴۸۷ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، نتایج این آزمون در اینجا در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش وارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در دسترس می باشد. متقاضیان لازم است ضمن مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش وارزشیابی نظام آموزش کشور، چنانچه در ردیف قبول شدگان نهایی آزمون قرار گرفته اند بمنظور طی سایر مراحل استخدام (ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی، ساماندهی و آمادگی برای شرکت در دوره های مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان) به شرح ذیل اقدام کنند: ۱) با عنایت به این که در تمام مراحل ارزیابی تکمیلی (بررسی اسناد و مدارک، معاینات پزشکی و حوزه های سنجش و ارزیابی تکمیلی) برای داوطلبان این امکان فراهم بوده است تا در صورت اعتراض به هر مرحله یا پروسه ارزیابی تکمیلی، مراتب را اعلام نموده و این اعتراضات بوسیله کارگروه نظارت و کمیسیون موارد خاص، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و در پایان هر مرحله نیز داوطلبان با تکمیل نمون برگ های شماره ۲۳ و ۲۴ ضمن تأیید فرایندهای ارزیابی طی شده، عدم اعتراض خود نسبت به فرایندهای مربوط به رسیدگی به اسناد و مدارک شرایط احراز، سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، معاینات پزشکی و سنجش و ارزیابی تکمیلی را بصورت مرحله به مرحله اعلام نموده اند، پس در این مرحله هیچ اعتراضی قابل پذیرش نمی باشد. ۲) درباب داوطلبانی که صلاحیت های عمومی (گزینش) آنان مورد تأیید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولی کارنامه اعلام نتایج نهایی با کد ۱۹ مشخص شده، لازم است از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۷/۲۱ ضمن مراجعه حضوری به هسته گزینش استان محل ارزیابی شده خود، نسبت به ارائه درخواست کتبی تجدید نظر اقدام نموده و مراحل بررسی پرونده خود در پروسه تجدید نظر را از هسته مزبور پیگیری کنند. بدیهی است عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت زمانی مذکور به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات و درخواست های بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ ترتیب اثر داده نخواهد شد. همین طور هسته های گزینش پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ به علت هم زمانی فرایندهای اجرائی آزمون های استخدامی و دانشگاه فرهنگیان امکان پذیرش اعتراضات داوطلبان را ندارند. ۳) به داوطلبان که در این آزمون در ردیف قبول شدگان نهایی قرار گرفته و در آزمون کیفیت بخشی نیز جز معرفی شدگان به آموزش و پرورش هستند سفارش می شود که چنانچه تمایل به مشاغل کیفیت بخشی ندارند مراتب انصراف خودرا از ادامه پروسه ارزیابی تکمیلی به استان معرفی شده اعلام کنند تا فرصت برای سایر داوطلبان جهت استخدام و جذب در آموزش و پرورش فراهم شده و ظرفیت جذب نیز برای ابتدای مهرماه سال جاری خالی نماند. ۴) با عنایت به مفاد دفترچه آزمون، برای تکمیل ظرفیت باقی مانده آزمون، درصورت صدور مجوز لازم از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم بعمل خواهد آمد و موضوع بوسیله درگاه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org اطلاع رسانی خواهد شد. ۵) به سبب بند (د) بخش ششم «سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجه» مندرج در صفحه (۴۵) دفترچه آزمون مزبور، اعلام نتایج نهایی آزمون برمبنای مجموع نمره کل نهایی داوطلبان معرفی شده حائز شرایط، با وزن چهل (۴۰) درصد امتحان کتبی و شصت (۶۰) درصد ارزیابی تکمیلی و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش صورت گرفته است. بدین سبب داشتن نمره کتبی بالاتر در مرحله معرفی به بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری و انجام ارزیابی تکمیلی و یا برعکس کسب امتیاز بالاتر در ارزیابی تکمیلی، ملاک قبولی فرد تلقی نمی گردد. شرط قبولی در ظرفیت تعیین شده در دفترچه در هر یک از سهمیه قانونی، داشتن نمره کل نهایی بالاتر نسبت به سایر داوطلبان و به شرط کسب حدنصاب های مربوط ارزیابی تکمیلی در هر یک از حیطه های عمومی، اختصاصی و تخصصی تعیین شده در تذکر مهم بند (۲) چارچوب آزمون استخدامی مندرج در صفحه ۳ دفترچه آزمون است. ۶) با عنایت به ضوابط اعلام شده قبلی مندرج در دفترچه آزمون و اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون مزبور، عدم مراجعه در هر یک از مراحل ارزیابی تکمیلی (اسناد و مدارک خوداظهاری، معاینات پزشکی، سنجش و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش) به منزله انصراف ازاستخدام تلقی می شود. ۷) قبول شدگان جهت پیگیری امور مربوط به ادامه پروسه استخدام (تشکیل پرونده استخدامی و شرکت در دوره مهارت آموزی) باید اقدامات ذیل انجام دهند: یادآوری: عدم مراجعه برای پیگیری هر یک از مراحل مزبور به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد. درصورت انصراف از استخدام در هر یک از مراحل فوق نیز لازم است داوطلب مراتب را کتباً به اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی اعلام نماید. ۱-۷): تشکیل پرونده استخدامی: - قبول شدگان نهایی برای تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی (تکمیلی) آزمایشات پاراکلینیکی و گرفتن معرفی نامه برای گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع از سایر مراحل و مدارک لازم (دو روز پس از اعلام نتیجه) به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت نمایند. - صدور حکم استخدام پیمانی به شرط صدور تاییدیه انفرادی گزینش برای داوطلب، داشتن ابلاغ تدریس و با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی مربوط خواهد بود. - پذیرفته شدگان نهایی باید علاوه بر گذراندن دوره پودمان آموزشی تابستان سال ۱۴۰۳، هم زمان با اشتغال و تدریس در مدارس لازم است باقیمانده پودمان های آموزشی مربوط به دوره مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان بگذارنند. - با عنایت به مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی و همین طور تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی، هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، برمبنای نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که بصورت استانی صورت می پذیرد. بدین سبب پس از طی پروسه آزمون و مراحل استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بدین سبب درخواست تغییر سهمیه خدمتی تحت هر شرایطی، فاقد موضوعیت است. ۲-۷): شرکت در دوره مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان: - بر طبق برنامه ریزی های انجام گرفته و زمان بندی پیش بینی شده، مقرر می باشد دوره مهارت آموزی قبول شدگان آزمون مذکور، هم زمان با انجام سایر مراحل استخدامی بوسیله دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجری دوره مهارت آموزی صورت گیرد. شایسته است داوطلبان پذیرفته شده در این مرحله، جهت ثبت نام و حضور در دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه مجری اقدام نمایند. - بمنظور اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، پذیرفته شدگان موظفند پنج (۵) روز پس از اعلام نهایی آزمون به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی: https: //cfu.ac.ir و همین طور کانال رسمی دانشگاه فرهنگیان برای مهارت آموزان ماده (۲۸) در پیامرسان بومی مراجعه کنند. - با عنایت به مقررات دانشگاه و ضوابط آزمون، قسمتی از هزینه های برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود که در هنگام ثبت نام در دوره های مهارت آموزی از پذیرفته شدگان بصورت الکترونیکی گرفتن خواهد شد. چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش می تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و گرفتن هزینه های مربوط اقدام نماید. - محل آموزش دوره مهارت آموزی، برمبنای شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی تعیین خواهد شد مهارت آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام نمایند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد. ۸) چنانچه به هر علتی صلاحیت های عمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله از طرف هسته گزینش مورد تأیید قرار نگیرد انجام معاینات پزشکی، ارائه گواهی سوءپیشینه و همین طور شرکت در دوره مهارت آموزی و موفقیت در دوره مزبور، هیچ نوع حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و از ادامه پروسه انجام کار جلوگیری خواهد شد. ۹) تمدید استخدام در پیمان نامه برای سال ۱۴۰۴ منوط به شرکت در دوره مهارت آموزی، قبولی در آزمون انتهای دوره آموزی و گرفتن گواهی صلاحیت معلمی خواهد بود بر این اساس در صورت قبولی در آزمون دوره مهارت آموزی و عدم پذیرش در گزینش حقی برای داوطلب جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی نماید. ۱۰) مطابق بند (۱۱) بخش هفتم «تذکرات مهم» و شرایط اختصاصی آموزش و پرورش دفترچه آزمون مزبور، پذیرفته شدگان نهایی موظفند در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و مدرک کسب مهارت های هفتگانه ICDL هستند در غیر این صورت باید تعهد کنند که پیش از اتمام دوره یک ساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند. ۱۱) با عنایت به این که پروسه ثبت نام در آزمون مزبور (بر اساس خوداظهاری داوطلب)، برگزاری آزمون و اعلام نتایج نهایی به پایان رسیده، بدین سبب درخواست های مربوط به تغییر در سهمیه ثبت نامی، بومی بودن، مزایای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت سقف سنی و امتیاز بابت تأهل فرزند)، تغییر در ظرفیت پذیرش و یا سایر ضوابط و مقررات مندرج در دفترچه آزمون مزبور، فاقد موضوعیت بوده و در جهت صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون قابل اعتراض و رسیدگی نیست. ۱۲) اعتراض به موارد: حداکثر سن مجاز برای آزمون، تاریخ گرفتن مدرک دانشگاهی، شرط سنی، نداشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و …، با عنایت به شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون استخدامی، موضوع قابل رسیدگی نخواهد بود. ۱۳) موارد پزشکی که در پروسه ارزیابی تکمیلی به کمیسیون شورای دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع شده و پاسخ لازم مطابق بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه اجرائی ماده مزبور، در مهلت مقرر و در زمان انجام ارزیابی تکمیلی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان واصل و اقدام لازم از طرف اداره کل معمول شده است. پس به پاسخ های خارج از مهلت مقرر و مواردی که پس از اعلام نتایج نهایی آزمون ارائه می شود ترتیب اثر داده نمی گردد. ۱۴) با عنایت به این که مسئولیت بارگذاری مدارک برعهده داوطلب بوده، به مدارک و مستنداتی که پس از مهلت مقرر برای انجام ارزیابی تکمیلی ارائه شود، ترتیب اثر داده نمی گردد. ۱۵) با عنایت به قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع بهره مندی از مزایای بومی بودن، در زمان ثبت نام بوسیله دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ به اطلاع داوطلبان رسیده است، بدین سبب به درخواست های تغییر وضعیت بومی بودن، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مسؤولیت عدم اقدام مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلب است. ۱۶) با عنایت به قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، در زمان ثبت نام بوسیله دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ موضوع بهره مندی از مزایای قانون مزبور بابت کاهش سقف سنی و یا امتیاز (تأهل و فرزند) به اطلاع متقاضیان رسیده است، بدین سبب به درخواست های تغییر به وضعیت مزبور، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مسئولیت عدم اقدام مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلب است. ۱۷) به سبب بند ۱۴ صفحه ۴۸ دفترچه آزمون، داوطلبانی که حداکثر تا ده (۱۰) روز بعد از اعلام نتایج و طبق تقویم اعلام شده بوسیله درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ نوع اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است وزارت آموزش و پرورش در اینگونه موارد با هماهنگی مرکز مجری برگزار کننده آزمون از سایر شرکت کنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد نمود. ۱۸) مطابق بند ۱۲ بخش تذکرات مهم مندرج در صفحه ۴۸ دفترچه آزمون، مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی و یا ارائه مدارک بصورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی، بررسی صلاحیت های عمومی گزینش و یا دوره مهارت آموزی بر عهده داوطلب خواهد بود چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب با ارائه مدارک جعلی و یا عمداً اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود. ۱۹) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دوره مهارت آموزی و تشکیل پرونده استخدامی به ترتیب بوسیله دانشگاه مجری دوره مزبور و اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی اعلام خواهد شد: - اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی / شناسنامه و شناسنامه فرزندان) - اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهی نامه موقت یا دانشنامه) - اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون - اصل و تصویر مدارک مربوط به ایثارگری - اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای افراد ذکور - سایر مدارک مورد نیاز طبق مرجع مربوط


منبع:

1403/04/18
12:17:10
5.0 / 5
56
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است