رئیس سازمان امور دانشجویان:

33 دانشگاه ایران در نظام ارزشیابی جدید عراق تایید شد

33 دانشگاه ایران در نظام ارزشیابی جدید عراق تایید شد

دانشگاه فارسی: رییس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: 33 دانشگاه ایران در نظام ارزشیابی جدید عراق برای تحصیل دانشجویان عراقی مورد تأیید قرار گرفت.دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظام ارزشیابی دانشگاه های ایران از طرف کشور عراق اظهار داشت: وزارت آموزش عالی عراق در سال ۲۰۲۲ دانشگاه های جهان را بر طبق نظام رتبه بندی کیو اس، شانگهای و تایمز ارزشیابی کرده است که در آن ۳۳ دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان عراقی معتبر شناخته شده اند.
وی اظهار داشت: وزارت آموزش عالی عراق مانند هر کشور دیگری هر ساله به ارزشیابی کشورهای دنیا مبادرت می کند و در آن برخی دانشگاه ها از نظام ارزشیابی کشور عراق حذف و برخی دیگر اضافه می شوند همانند دانشگاه کاشان که در سال قبل در نظام ارزشیابی کشور عراق قرار نداشت اما به خاطر جایگاه جهانی این دانشگاه در ارزشیابی جدید مورد توجه دولت عراق قرار گرفته است هر چند که متأسفانه تعدادی از دانشگاه های معتبر دیگر از نظام ارزشیابی این کشور خارج شده اند.
رئیس سازمان امور دانشجویان اضافه کرد: کشور عراق برای امسال دانشگاه های کشور را به دو دسته تقسیم کرده است که برمبنای آن، یک سری از دانشگاه های ایران دانشگاه هایی هستند که دولت عراق برای دانشجویان بورسیه خودش در نظر گرفته است. دانشگاه های ایرانی که در میان ۱۰۰۰ دانشگاه اول نظام رتبه بندی شانگهای، ۵۰۰ دانشگاه اول رتبه بندی تایمز و ۲۵۰ دانشگاه اول رتبه بندی کیو اس قرار داشتند را به عنوان مقصد اصلی بورسیه دانشجویان خود در نظر گرفته است.
وی اضافه کرد: بر طبق این رتبه بندی ها، ۱۴ دانشگاه ایرانی جزو دانشگاه های مدنظر قرار می گیرند که ۹ دانشگاه از دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و ۵ دانشگاه از دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت بوده اند.
وی دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، شیراز، علم و صنعت تهران، تبریز، فردوسی مشهد و صنعتی انوشیروانی بابل را به عنوان دانشگاه های مورد تأیید عراق برای دانشجویان بورسیه نام برد و به شیوه و دسته دوم نظام ارزشیابی اشاره نمود و اظهار داشت: در این نظام، دانشگاه های ایرانی که در لیست رتبه بندی شانگهای، ۱۰۰۰ دانشگاه اول رتبه بندی تایمز و ۵۰۰ دانشگاه کیو اس قرار گرفته اند می توانند دانشجوی شهریه پرداز جذب کنند. در این دسته بندی، علاوه بر ۱۴ دانشگاه قبلی، ۱۹ دانشگاه ایرانی دیگر نیز مجوز پذیرش دانشجوی شهریه پرداز را دارا خواهند بود.
وی دانشگاه های کاشان، کردستان، محقق اردبیلی، صنعتی سهند، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، شهید مدنی آذربایجان، مراغه، شهید بهشتی و دانشگاه یاسوج را دانشگاه های دارای مجوز پذیرش دانشجویان شهریه پرداز عراقی عنوان نمود و اظهار داشت: در مجموع ۱۸ دانشگاه دولتی به همراه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و ۱۴ تا از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر دولت عراق معتبر محسوب می شوند که دانشجویان عراقی می توانند در آن مشغول تحصیل شوند. البته دانشجویانی که تا امروز در سایر دانشگاه های کشور تحصیل می کردند برای ارزشیابی توسط دولت عراق منعی ندارند و مدارک آنها توسط دولت عراق قابل ارزشیابی خواهد بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان اضافه کرد: امسال کشور عراق شرایط سخت گیرانه ای در نظام ارزشیابی خود اتخاذ نموده است اضافه کرد: در نظام رتبه بندی کشور عراق با توجه به این که بر طبق نظام رتبه بندی جهانی بوده، قسمتی از دانشگاه های کشورهای دنیا در این نظام ارزشیابی حذف یا اضافه شده اند و حذف و اضافه شدن دانشگاه ها امر غیر معمولی در دنیا محسوب نمی گردد بلکه تغییر رویکرد در ارزشیابی دانشگاه ها توسط دولت عراق تعدادی از این تغییرات را باعث شده است. هر چند که برخی دانشگاه های حذف شده در ایران جزو دانشگاه های معتبر منطقه اسلامی و جهان اسلام محسوب می شوند.
داداش پور اضافه کرد: بنا بر اعلام مقامات آموزش عالی عراق اگر هر دانشگاه داخل کشور که در نظام رتبه بندی سال ۲۰۲۲ کیو اس، شانگهای و تایمز قرار داشته اما نام آن دانشگاه در نظام ارزشیابی دولت عراق قرار نگرفته است می تواند طی نامه ای به وزارت آموزش عالی عراق و یا سفارت عراق در ایران منعکس کند تا باردیگر در این رتبه بندی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: کشور عراق رتبه بندی دانشگاه های خودرا بر طبق رتبه بندی سه گانه، تایمز، کیو اس و شانگهای قرار داده است و از نظام رتبه بندی کشورهای اسلامی ISC غفلت کرده است و با توجه به این که آی اس سی تنها نظام رتبه بندی کشورهای اسلامی است و برمبنای معیارها و اقتضائات جهان اسلام طراحی شده است، می تواند در مذاکرات آینده ایران و عراق مورد بحث قرار گیرد تا تعداد بیشتری از دانشگاه های جهان اسلام در نظام ارزشیابی دولت عراق قرار بگیرند؛ چونکه این نظام تازه تأسیس شده به مثابه استخر دانش کشورهای اسلامی بوده و با هدف همگرایی دانشگاه های جهان اسلام و دانشمندان مسلمان طراحی شده است و لازم است توسط همه کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته شود.
داداش پور افزود: هم اکنون بیش از پنجاه و شش هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند که در آن سهم دانشگاه های آزاد و دانشگاه های غیر انتفاعی، بیش از ۷۴ درصد است و ۲۶ درصد دانشجویان عراقی در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و وزارت بهداشت تحصیل می کنند، اشاره کرد: دانشگاه های ما در جذب دانشجویان خارجی باید نگاه طولانی مدت داشته باشند و از برخوردهای کوتاه مدت و مقطعی پرهیز کنند؛ به همین دلیل ضمن این که سفارش می کنم که جذب دانشجویان بین المللی مطمح نظر تمام دانشگاه های کشور قرار بگیرد منتها همه دانشگاه ها باید برای جذب دانشجو برنامه طولانی مدت تعریف کنند و در آن سیاست تنوع جذب از کشورهای مختلف در اولویت دانشگاه ها قرار بگیرد تا دوام و پایداری در جذب اتفاق بیافتد.
داداش پور اضافه کرد: دانشگاه های ما در پذیرش و جذب دانشجویان خارجی نباید از کیفیت آموزش غافل شوند چونکه هر چه قدر دانشجویان بین الملل از کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه های کشور راضی باشند در کشورهای خود مبلغ آن دانشگاه ها خواهند بود و این به ادامه و استمرار تبادل دانشجو کمک مؤثری خواهد نمود، ضمن این که تربیت دانشجو برای کشورهای منطقه مانند تربیت دانشجو برای کشور خودمان است و بایستی جزو اهداف اصلی دانشگاه های کشور مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در جذب دانشجویان خارجی نباید فقط نگرش مادی و اقتصادی حاکم باشد، بلکه باتوجه به ماهیت انقلاب اسلامی، نگرش فرهنگی هم باید در این جذب لحاظ شود؛ چون عمده دانشجویان کشورهای منطقه بدین سبب ایران را انتخاب می کنند که با آن احساس قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی دارند و با علاقه قلبی به آن ورود می کنند و احساس خوبی دارند. بدین سبب بایستی کوشش کرد تا هنگام فراغت از تحصیل نیز چنین احساسی در آنها باقی بماند و هیچگاه لطمه نبیند.
به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، کشور عراق در تازه ترین نظام رتبه بندی خود ۲۷ دانشگاه ایرانی همچون دانشگاه علامه طباطبایی را برای تحصیل دانشجویان عراقی غیر معتبر اعلام نموده بود.
خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


منبع:

1401/04/20
21:12:24
5.0 / 5
186
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است