به منظور بهبود آینده كودكان ناشنوا، كم شنوا؛

دانشگاه علوم بهزیستی مجری مداخله زودهنگام برای كودكان ناشنوا

دانشگاه علوم بهزیستی مجری مداخله زودهنگام برای كودكان ناشنوا

دانشگاه فارسی: مركز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مجری برنامه جهانی مداخله زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا در كشور شد.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دكتر گیتا موللی دبیر كمیته مطالعات ناشنوایی/كم شنوایی مركز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان این خبر اضافه كرد: این مركز تحقیقاتی با تشكیل كمیته مربوطه ضمن همكاری با كمیته بین المللی «مداخلات زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا (FCEI)» برنامه جهانی را در سراسر كشور اجرا می كند. وی اظهار داشت: كمیته بین المللی «مداخلات زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا (FCEI)» هر دو سال یكبار، كنفرانس بین المللی برای آگاه سازی دولت ها و جوامع مختلف نسبت به تاثیرات مداخلات بموقع و زودهنگام در زندگی و آینده تحصیلی و شغلی كودكان ناشنوا/ كم شنوا برگزار می نماید. موللی بعنوان عضو و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این كمیته بین المللی اضافه كرد: به گواه نتایج تحقیقات بی شماری كه در جهان انجام شده است، ناشنوایی نوزاد اگر در زایشگاه و در بدو تولد تشخیص داده شود و بلافاصله، مداخلات علمی و اساسی (توانبخشی شنوایی، گفتاری، روانشناسی و... ) برای نوزاد آغاز شود، كودك می تواند دقیقا مانند همسالان شنوای خود، زبان و گفتار بیاموزد. وی با اشاره به شیوع بالای اختلالات شنوایی در جهان كه سبب شده تا از هر هزار تولد زنده، بین سه تا شش كودك ناشنوا به دنیا بیایند، تصریح كرد: با عنایت به اهمیت مداخلات از سن نوزادی، اجرای برنامه «مداخلات زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا» به تمامی كشورها سفارش شده است. عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی خاطرنشان كرد: برای اجرای این برنامه در ایران و نهادینه كردن این نگرش در كشورمان، سمینارهای استانی با همكاری انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، برنامه ریزی شد كه تابحال چهار سمینار از مجموعه شش سمینار پیش بینی شده در چهار استان و شهرهای اراك، كرج، قم و اهواز برگزار شده است. دبیرعلمی سمینارهای استانی برنامه «مداخلات زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا» تصریح كرد: تا آخر سال جاری، دو سمینار دیگر از این مجموعه در استان های مازندران و بوشهر و تحت نظارت علمی كمیته بین المللی (FCEI) برگزار می شود. موللی اضافه كرد: در این سمینارها، تمامی كارشناسان گفتاردرمانی، شنوایی شناسی، روانشناسی، مشاوره و پزشكان مشاركت دارند ضمن آنكه خانواده های افراد كم شنوا و ناشنوا هم شركت می كنند. وی همچنین، از مراكز و سازمان هایی مانند سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش كودكان استثنایی، سازمان روانشناسی و مشاوره و مركز كاشت حلزون، به عنوان همكاران كمیته مطالعات ناشنوایی/كم شنوایی مركز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در برگزاری سمینارهای استانی، نام برد. عضو مركز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری، كمیته مطالعات ناشنوایی/كم شنوایی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با خیلی از سازمانها جلسات توجیهی برگزار كرده است و با انجمن علمی شوایی شناسی ایران، سازمان بهزیستی كشور، آموزش و پرورش استثنایی، دفتر سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت و كانون ناشنوایان كشور و انجمن خانواده ناشنوایان جلساتی برگزار گردید. موللی اضافه كرد: این سلسله جلسات در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه پیدا كرد و منجر به تشكیل واحد مداخله زودهنگام كم شنوایی و شروع به كار جلسات تخصصی جهت راه اندازی مراكز نمونه در استانهای منتخب شده است كه جلسات آن كماكان ادامه دارد. ضمن آنكه در خیلی از استانها، سازمان آموزش و پرورش استثنایی در برگزاری سمینارهای استانی همكاری می كند. وی در مورد برنامه این كمیته مطالعاتی برای سال آینده هم اظهار داشت: برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای كارشناسان در سال ۹۷ شده است تا برنامه آگاه سازی جامعه نسبت به تاثیر مداخلات بموقع و زودهنگام در مورد كودكان ناشنوا و كم شنوا، در كشور گسترش یابد. دبیر علمی سمینارهای استانی برنامه «مداخلات زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا» با بیان اهمیت ناشنوایی و كم شنوایی و ضرورت توجه بیش از پیش به پیشگیری و توانبخشی آن، اظهار داشت: شایع ترین معلولیت بدو تولد، اختلالات شنوایی است، بطوری كه روزانه ۲۰ كودك ناشنوا در كشور متولد می شوند و سالانه یك هزار و ۵۰۰ كودك كم شنوای عمیق به دنیا می آیند. عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اضافه كرد: هم اكنون در ایران، بیمارستان های كشور موظف به اجرای غربالگری بعد از تولد جهت تشخیص اختلالات شنوایی نوزادان هستند و سازمان بهزیستی كشور هم بیش از ۸۰ درصد پوشش غربالگری شنوایی داشته است. وی با اشاره به اینكه تشخیص اختلال شنوایی بسیار ارزان و ساده است، اظهار داشت: ازدواج های فامیلی، مهمترین علت كم شنوایی در كشور است بطوری كه بیش از ۶۰ درصد كودكان كم شنوا/ ناشنوا، دارای والدین با وابستگی فامیلی هستند، و این درحالی است كه ۹۵ درصد این كودكان، والدین شنوا دارند. موللی در بیان اهمیت مداخلات زودهنگام، تصریح كرد: كودكان در سه ماهه اول زندگی، بشدت آماده زبان آموزی هستند و این درحالی است كه تا سن ۷ یا ۸ ماهگی صداسازی كودكان ناشنوا / كم شنوا، در سطح بچه های عادی است و تشخیص ناشنوایی توسط كارشناسان شنوایی شناسی امكانپذیر است. وی اضافه كرد: بعد از تشخیص اختلال شنوایی در كودك، هرچه میزان مشاركت خانواده در روند توانبخشی و مداخلات برای كودك، بیشتر باشد، موفقیت درمانگران و تاثیر مداخلات چشمگیرتر خواهد بود. دبیر علمی سمینارهای استانی برنامه «مداخلات زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا» تصریح كرد: ناشنوایی، معلولیتی است كه چاره دارد و این شعار كه «هیچ كودك با ناشنوایی نباید به بزرگسالی برسد»، جدی است و این مورد با سمعك و در صورت لزوم، با كاشت حلزون شنوایی واقعیت پیدا می كند. وی اضافه كرد: متاسفانه، پزشكان بویژه پزشكان عمومی، تاخیر در گفتار كودكان را جدی نمی گیرند و باید به آنان سفارش كرد كه همواره «كم شنوایی» را در كودكان مورد تردید قرار بدهند. موللی با اشاره به فعالیت ۷۵ مركز برای توانبخشی و درمان ناشنوایی و كم شنوایی تحت نظارت سازمان بهزیستی در كشور، اظهار داشت: این سازمان، سالی یك سمپوزیوم پیرامون این مورد برگزار می نماید. دبیر علمی سمینارهای استانی برنامه «مداخلات زودهنگام خانواده محور برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا»، مداخلات مورد تائید كمیته بین المللی این بخش (FCEI) را برپایه اصول ۱۰ گانه ذكر كرد و اضافه كرد: «سمعك از بدو تولد قابل استفاده می باشد، مداخله پس از تشخیص شروع شود. نوع رویكرد توانبخشی اهمیت چندانی ندارد و با عنایت به نظر خانواده انجام می شود، گردهمایی والدین برای ارتباط با آنان برگزار شود، خانواده های دارای نوزاد كم شنوا باید با بزرگسالان كم شنوا ارتباط داشته باشند» از اصول مربوطه است. موللی اظهار داشت: توجه به «برنامه های مداخلاتی كه چند تخصصی است، بالا بردن سواد ادبی كودكان (كتابخوانی)، پایش روند توانبخشی به صورت مرتب، رصد دائمی كیفیت كار مداخلاتی و خانواده محور بودن همه برنامه ها» از دیگر اصول اساسی ۱۰ گانه مداخلات برای كودكان ناشنوا/ كم شنوا است.

1396/11/03
13:32:45
5.0 / 5
4842
تگهای خبر: دانشگاه , مشاوره
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است