آرشیو مطالب : پژوهشگر


روشی نوین برای اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون در سبزوار ابداع شد

روشی نوین برای اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون در سبزوار ابداع شد

ابداع روش اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون

ابداع روش اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشكده آمار:

همه گیری ویروس كرونا شرایط آمارگیری را تغییر داد

همه گیری ویروس كرونا شرایط آمارگیری را تغییر داد

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر
رییس اداره آزمایشگاه های تخصصی امیركبیر خبر داد:

راه اندازی سه مجموعه آزمایشگاه پیشرفته در دانشگاه امیركبیر

راه اندازی سه مجموعه آزمایشگاه پیشرفته در دانشگاه امیركبیر

نیاز آبی تالاب كجی نهبندان با پژوهش دانشگاهی مشخص شد

نیاز آبی تالاب كجی نهبندان با پژوهش دانشگاهی مشخص شد

ساخت بیومواد با قابلیت كاربرد در ایمپلنت قلب و عروق

ساخت بیومواد با قابلیت كاربرد در ایمپلنت قلب و عروق
در گفتگو با پژوهشگر حوزه فرهنگی تاكید شد:

فرهنگ و ادبیات ایلات و عشایر نیازمند توجه بیشتر

فرهنگ و ادبیات ایلات و عشایر نیازمند توجه بیشتر

رموز واكنش ایمنی بدن نسبت به بیماری ها شناسایی شد

رموز واكنش ایمنی بدن نسبت به بیماری ها شناسایی شد

ایران پیشتاز تولید علم فنی و مهندسی دنیا شد

ایران پیشتاز تولید علم فنی و مهندسی دنیا شد
رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

استقبال پلیس از ایده های نوآورانه در پیش گیری از جرم

استقبال پلیس از ایده های نوآورانه در پیش گیری از جرم
مدیر پژوهشی دانشگاه امیركبیر خبر داد:

تقدیر از ۱۹ پژوهشگر برگزیده دانشگاه امیركبیر در هفته پژوهش

تقدیر از ۱۹ پژوهشگر برگزیده دانشگاه امیركبیر در هفته پژوهش

دانشگاه سمنان جزو برترین های كشور در شاخص پژوهش است

دانشگاه سمنان جزو برترین های كشور در شاخص پژوهش است

پژوهش محوری را در مدارس نهادینه نماییم

پژوهش محوری را در مدارس نهادینه نماییم

پژوهشگران جوان ایرانی جایزه بین المللی صرفه جویی آب را كسب كردند

پژوهشگران جوان ایرانی جایزه بین المللی صرفه جویی آب را كسب كردند

ایران پیشتاز رشد كیفیت علم دنیا

ایران پیشتاز رشد كیفیت علم دنیا

مهلت ارسال آثار به جشنواره فارابی تمدید گردید

مهلت ارسال آثار به جشنواره فارابی تمدید گردید

پژوهشگران جوان رشته های علوم پایه در سال 99 عرضه شدند

پژوهشگران جوان رشته های علوم پایه در سال 99 عرضه شدند

پژوهشگران دانشگاه اراك چارچوب جدید فلز آلی برای جذب كلسیم را ارائه كردند

پژوهشگران دانشگاه اراك چارچوب جدید فلز آلی برای جذب كلسیم را ارائه كردند

پژوهشگران جوان رشته های علوم پایه در سال ۹۹ عرضه شدند

پژوهشگران جوان رشته های علوم پایه در سال ۹۹ عرضه شدند

تقویت سازه های ساختمانی با الیاف كاربردی در سیمان توسط امیركبیری ها

تقویت سازه های ساختمانی با الیاف كاربردی در سیمان توسط امیركبیری ها

چاپ مقاله پژوهشگران ایرانی در مجله معتبر جهانی مهندسی

چاپ مقاله پژوهشگران ایرانی در مجله معتبر جهانی مهندسی

استفاده از ید برای پیشگیری و نابودی كرونا سفارش نمی گردد

استفاده از ید برای پیشگیری و نابودی كرونا سفارش نمی گردد

مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی تمدید گردید

مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی تمدید گردید

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره بین المللی خوارزمی

پروتئین گیاهی جدید سبب كاهش مصرف كود می شود

پروتئین گیاهی جدید سبب كاهش مصرف كود می شود

زمان دریافت آثار دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی تا 30 مهر

زمان دریافت آثار دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی تا 30 مهر

زمان دریافت آثار دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی تا 30 مهر

زمان دریافت آثار دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی تا 30 مهر

سنسور پوشیدنی هوشمند عرق بدن در ایران ساخته شد

سنسور پوشیدنی هوشمند عرق بدن در ایران ساخته شد
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است