آرشیو مطالب : دانشگاه


مصرف دوز كم آسپرین خطر مبتلا شدن به كووید-19 را می كاهد

مصرف دوز كم آسپرین خطر مبتلا شدن به كووید-19 را می كاهد
در گزارش دانشگاه فارسی اعلام شد؛

دانشجویان برپایه رنگ شهرها در خوابگاهها اسكان داده می شوند

دانشجویان برپایه رنگ شهرها در خوابگاهها اسكان داده می شوند
رئیس سازمان دانشجویان:

با كمبود امكانات برای ساخت خوابگاه متاهلی مواجه هستیم

با كمبود امكانات برای ساخت خوابگاه متاهلی مواجه هستیم

پیشنهاد شورای صنفی دانشگاه خوارزمی درباره حضور در خوابگاه

پیشنهاد شورای صنفی دانشگاه خوارزمی درباره حضور در خوابگاه
یك مقام مسئول خبر داد:

بازبینی در نحوه فعالیت اردوهای جهادی در دانشگاه های علوم پزشكی

بازبینی در نحوه فعالیت اردوهای جهادی در دانشگاه های علوم پزشكی
با صدور اطلاعیه ای؛

اعلام وضعیت بازگشایی خوابگاه های دانشگاه شهیدبهشتی

اعلام وضعیت بازگشایی خوابگاه های دانشگاه شهیدبهشتی

بی اعتنایی به نیازهای واقعی مردم،  عامل موثر بر وارونگی افكار عمومی

بی اعتنایی به نیازهای واقعی مردم،  عامل موثر بر وارونگی افكار عمومی

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها
رییس بیمارستان طالقانی:

بهترین راهكار باید برای مقابله كارا تر با كرونا ارائه شود

بهترین راهكار باید برای مقابله كارا تر با كرونا ارائه شود

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند
بازگشایی از ۲۲ فروردین؛

امروز آخرین مهلت تخلیه خوابگاه های دانشگاه شریف

امروز آخرین مهلت تخلیه خوابگاه های دانشگاه شریف
رییس بیمارستان طالقانی:

بهترین راهكار باید برای مقابله كارا تر با كرونا ارائه شود

بهترین راهكار باید برای مقابله كارا تر با كرونا ارائه شود

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

گونه برزیلی كرونا بهبودیافتگان این بیماری را باردیگر آلوده می كند

طرح نوروزی بهداشت روان دانشجویان كشور كلید خورد

طرح نوروزی بهداشت روان دانشجویان كشور كلید خورد
رییس جهاد دانشگاهی:

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد:

تدوین سیاست های انتخاباتی ۱۴۰۰ در دانشگاه آزاد

تدوین سیاست های انتخاباتی ۱۴۰۰ در دانشگاه آزاد

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه اعلام كرد؛

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه تربیت مدرس از ۲۶ اسفند

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه تربیت مدرس از ۲۶ اسفند
رییس جهاد دانشگاهی:

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی كشور باشد

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی

ساخت چاپگر سه بعدی كوچك در دانشگاه شهیدبهشتی
معاون دانشگاه تهران خبر داد؛

نوسازی و بازسازی 4 خوابگاه دانشگاه تهران تا اردیبهشت 1400

نوسازی و بازسازی 4 خوابگاه دانشگاه تهران تا اردیبهشت 1400
دانشگاه اطلاعیه داد؛

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه شریف از ۲۷ اسفند

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه شریف از ۲۷ اسفند
رئیس صندوق رفاه خبر داد:

اولویت بندی دانشگاه ها برای اختصاص تسهیلات ساخت خوابگاههای متاهلی

اولویت بندی دانشگاه ها برای اختصاص تسهیلات ساخت خوابگاههای متاهلی
معاون نهاد رهبری در دانشگاهها:

واسطه گری برای ازدواج دانشجویی فعال می شود

واسطه گری برای ازدواج دانشجویی فعال می شود

اهدای بسته معیشتی به خانواده های لطمه دیده كرونائی دانشگاهیان

اهدای بسته معیشتی به خانواده های لطمه دیده كرونائی دانشگاهیان

دو نشریه جدید در دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی مجوز فعالیت گرفتند

دو نشریه جدید در دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی مجوز فعالیت گرفتند

تدوین و ابلاغ شیوه نامه پشتیبانی از كانون های سلامت روان دانشجویی

تدوین و ابلاغ شیوه نامه پشتیبانی از كانون های سلامت روان دانشجویی
به دلیل شیوع ویروس كرونا؛

نهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی در فضای مجازی

نهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی در فضای مجازی
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است