آرشیو مطالب : تلسكوپ

با بررسی اطلاعات كپلر؛

۱۸ سیاره مشابه زمین كشف شد

۱۸ سیاره مشابه زمین كشف شد

انتشار تصویر جذاب ناسا از خودویرانگی یك سیارك

انتشار تصویر جذاب ناسا از خودویرانگی یك سیارك
با استفاده از تصاویر هابل؛

یك قمر جدید در منظومه شمسی كشف شد

یك قمر جدید در منظومه شمسی كشف شد
در هاوایی؛

لحظه تولد یك سیاهچاله برای اولین بار به ثبت رسید

لحظه تولد یك سیاهچاله برای اولین بار به ثبت رسید
كارشناس نجوم به مهر خبر داد؛

تقویم نجومی آذرماه، رصد پرشهابترین بارش امسال

تقویم نجومی آذرماه، رصد پرشهابترین بارش امسال

شناسایی یك ابر سیاه چاله در قلب كهكشان راه شیری

شناسایی یك ابر سیاه چاله در قلب كهكشان راه شیری
كارشناس نجوم خبر داد:

زحل و ماه همنشین می شوند، رصد پس از غروب خورشید

زحل و ماه همنشین می شوند، رصد پس از غروب خورشید

كهكشان بدون ماده تاریك كشف شد

كهكشان بدون ماده تاریك كشف شد
حركت سریع كهكشانها ؛

سرعت در گسترش جهان

سرعت در گسترش جهان
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است