آرشیو مطالب : تلسكوپ

كارشناس نجوم به مهر خبر داد؛

تقویم نجومی آذرماه، رصد پرشهابترین بارش امسال

تقویم نجومی آذرماه، رصد پرشهابترین بارش امسال

شناسایی یك ابر سیاه چاله در قلب كهكشان راه شیری

شناسایی یك ابر سیاه چاله در قلب كهكشان راه شیری
كارشناس نجوم خبر داد:

زحل و ماه همنشین می شوند، رصد پس از غروب خورشید

زحل و ماه همنشین می شوند، رصد پس از غروب خورشید

كهكشان بدون ماده تاریك كشف شد

كهكشان بدون ماده تاریك كشف شد
حركت سریع كهكشانها ؛

سرعت در گسترش جهان

سرعت در گسترش جهان
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است