آرشیو مطالب : امیركبیر

در نامه ای عنوان شد؛

نامه ۲۶ بسیج دانشجویی درباره ضرورت رسیدگی به تخلفات توزیع واكسن

نامه ۲۶ بسیج دانشجویی درباره ضرورت رسیدگی به تخلفات توزیع واكسن

اجرای پروژه ای در جهت تولید منسوجات الكترونیكی هوشمند

اجرای پروژه ای در جهت تولید منسوجات الكترونیكی هوشمند

راه اندازی سامانه هوشمند پایش زیرساخت حمل و نقل در دانشگاه امیركبیر

راه اندازی سامانه هوشمند پایش زیرساخت حمل و نقل در دانشگاه امیركبیر

ساخت زخم پوش نوین آنتی باكتریال به روش شیمی سبز در دانشگاه امیركبیر

ساخت زخم پوش نوین آنتی باكتریال به روش شیمی سبز در دانشگاه امیركبیر

عرضه مدلی برای جایگزینی بافت های زنده استخوان انسان

عرضه مدلی برای جایگزینی بافت های زنده استخوان انسان

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر؛

دستگاه پرداختكاری خودكار پروتزهای مفصل ران طراحی شد

دستگاه پرداختكاری خودكار پروتزهای مفصل ران طراحی شد

امكان افزایش طول عمر دریچه های بیولوژیكی قلب فراهم گردید

امكان افزایش طول عمر دریچه های بیولوژیكی قلب فراهم گردید
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر؛

دستگاه پرداختكاری خودكار پروتزهای مفصل ران طراحی شد

دستگاه پرداختكاری خودكار پروتزهای مفصل ران طراحی شد

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر؛

دستگاه پرداختكاری خودكار پروتزهای مفصل ران طراحی شد

دستگاه پرداختكاری خودكار پروتزهای مفصل ران طراحی شد

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

امكان افزایش طول عمر دریچه های بیولوژیكی قلب فراهم گردید

امكان افزایش طول عمر دریچه های بیولوژیكی قلب فراهم گردید
در یك تحقیق دانشگاهی صورت گرفت؛

بررسی نظر دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به خانواده

بررسی نظر دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به خانواده

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

ساخت هیدروژل با قابلیت كاربرد در صنعت پزشكی توسط امیركبیری ها

شبیه سازی موتور سوئیچ رلوكتانس آسانسور در دانشگاه امیركبیر

شبیه سازی موتور سوئیچ رلوكتانس آسانسور در دانشگاه امیركبیر
با كسب رتبه اول و سوم رقم خورد؛

درخشش دانشجویان دانشگاه امیركبیر در مسابقات بین المللی كن ست

درخشش دانشجویان دانشگاه امیركبیر در مسابقات بین المللی كن ست

راهكار محققان دانشگاه امیركبیر برای بهبود سازگاری بیومواد

راهكار محققان دانشگاه امیركبیر برای بهبود سازگاری بیومواد

تولید برداشت كننده منعطف انرژی الكتریكی در دانشگاه امیركبیر

تولید برداشت كننده منعطف انرژی الكتریكی در دانشگاه امیركبیر

طرح محققان امیركبیر رساله برتر جایزه دكتر حسابی شد

طرح محققان امیركبیر رساله برتر جایزه دكتر حسابی شد

تولید برداشت كننده منعطف انرژی الكتریكی در دانشگاه امیركبیر

تولید برداشت كننده منعطف انرژی الكتریكی در دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

راه اندازی آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته دانشگاه امیركبیر

سامانه خدمات پزشكی به دانشجویان راه اندازی می شود

سامانه خدمات پزشكی به دانشجویان راه اندازی می شود
رییس اداره آزمایشگاه های تخصصی امیركبیر خبر داد:

راه اندازی سه مجموعه آزمایشگاه پیشرفته در دانشگاه امیركبیر

راه اندازی سه مجموعه آزمایشگاه پیشرفته در دانشگاه امیركبیر

ساخت بیومواد با قابلیت كاربرد در ایمپلنت قلب و عروق

ساخت بیومواد با قابلیت كاربرد در ایمپلنت قلب و عروق
مدیر پژوهشی دانشگاه امیركبیر خبر داد:

تقدیر از ۱۹ پژوهشگر برگزیده دانشگاه امیركبیر در هفته پژوهش

تقدیر از ۱۹ پژوهشگر برگزیده دانشگاه امیركبیر در هفته پژوهش
معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد؛

پیشخوان دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیركبیر افتتاح شد

پیشخوان دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیركبیر افتتاح شد

تصفیه لجن های نفتی در مخازن طرح موفق محققان دانشگاه امیركبیر

تصفیه لجن های نفتی در مخازن طرح موفق محققان دانشگاه امیركبیر
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است